Grupa V - c.d.

23.04.2020r./czwartek

SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD?

1. „Co to jest?” – zagadka słowna –
„Płynie do wsi i do miasta, do kuchenki, do żelazka.
Jeśli płynie, to w przewodach, lecz to wcale nie jest woda.”Rozwiązanie: prąd.
2. „Skąd się bierze prąd?” – oglądanie Domowego Przedszkola – Pstryczek-Elektryczek - https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,pstryczek-elektryczek,38172
- dzieci dowiedzą się co to jest prąd, skąd się bierze, jak powstaje, jak dostaje się do domów, do czego potrzebny jest prąd, jakie urządzenie potrzebują prądu, jak działa latarka, czy może być teatr w ciemności, jak zrobić tajemniczy rysunek?
3.. „Uwaga prąd!” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się w rytmie piosenki „Piosenka o prądzie elektrycznym”. https://www.youtube.com/watch?v=uAXQYWtq38A Gdy dorosły podniesie do góry znak ostrzegawczy „Uwaga prąd” (załącznik) lub powie głośno „Uwaga, prąd” dziecko zastyga w bez ruchu. Zabawę powtarzamy 4-5-krotnie.
4. „Z prądem ostrożnie proszę!” –rozmowa, jak bezpiecznie obchodzić się z prądem – zawarcie umów dotyczących zachowania dziecka w domu, gdzie są urządzenia elektryczne
5. „Nie taki prąd straszny” – oglądanie filmu edukacyjnego https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ Po zakończeniu rozmowa z dziećmi na temat filmu:
O czym był film?, Czy prąd występuje w przyrodzie? Czy uderzenie piorunu jest bezpieczne?
Jak należy postępować podczas burzy? Gdzie jest wytwarzany prąd? Jakie są nowe sposoby produkcji prądu? Czy prąd jest groźny? Dlaczego warto oszczędzać energię elektryczną?
W jaki sposób możemy oszczędzać energię elektryczną? Co oznacza taki znak? (karta obrazkowa ze znakiem „Uwaga prąd!”-załącznik. Czy tylko w elektrowni powstaje prąd?(Powstaje coraz więcej ekologicznych źródeł energii – np.wiatr (wiatraki), woda (elektrownie wodne), słońce (baterie słoneczne)
6. „Płynność prądu” – zabawa ruchowa – ułożenie na dywanie z liny/sznurka kwadrat/prostokąt (obwód zamknięty). Dziecko – „elektron” przechodzi przez obwód układając stopy jedna za drugą – TAK PŁYNIE PRĄD
7. • „Obwód elektryczny” – eksperyment. Dorosły. prezentuje przedmioty niezbędne do wykonania eksperymentu, a dzieci próbują podać ich nazwy: kieszonkowa latarka na baterie, bateria 4,5V (tzw. płaska), 4 jednożyłowe druciki około 0,5 mm, 6 „krokodylków” – zacisków na druciki (nie są niezbędne, ale ułatwią dzieciom mocowanie całego obwodu), mała żarówka. Dziecko siedzi, Opiekun rozkręca latarkę, pokazując, z jakich elementów jest zbudowana. Podaje ich nazwy. Następnie podaje dziecku żarówkę i baterię i prosi: Zrób tak, żeby żarówka się zaświeciła. Dziecko, korzystając z pomocy Opiekuna prawdopodobnie po chwili odkryje, że należy przymocować żarówkę do baterii. Następnie D. proponuje: Teraz dam ci drucik. Zobacz, ma na końcu specjalny zacisk, żeby łatwiej było go przyczepić. Wykorzystaj go, żeby żarówka znowu się zaświeciła. N. dodaje kolejne druciki z zaczepami, prosi, by chętne dzieci tworzyły obwód zamknięty. Jeśli żarówka się nie świeci, bo dziecko nie zamknęło obwodu, Dorosły. prosi dziecko by spróbowała poprawić połączenie. Ważne, by dziecko same zauważyło, że – niezależnie od liczby użytych drucików – prąd płynie jedynie wtedy, gdy wszystkie druciki są połączone w jeden zamknięty obwód. Kiedy wspólnymi siłami zostanie stworzony zamknięty układ, Opiekun prosi o odłączanie po jednym druciku, ale w taki sposób, by żarówka nadal świeciła. Dzięki tym czynnościom wracamy do prostego układu: żarówka – bateria. Opiekun porządkuje informacje, podkreślając, że prąd w tym układzie nie płynie z gniazdka elektrycznego, lecz z baterii. W ten sposób działa latarka. •
8.„Narysuj obwód” – podsumowanie eksperymentu w formie plastycznej. Opiekun kładzie w widocznym miejscu stworzony przed chwilą prosty zamknięty układ elektryczny. Prosi dziecko o schematyczne narysowanie, ew. podpisanie tego urządzenia.
9. „Bez prądu, ja nie mogę pracować!” –kolorowanie przedmiotów, które nie mogą pracować bez prądu (załącznik) do wydrukowania lub następna praca do wyboru.
10. „Ekodzieci”– improwizacja ruchowa ze śpiewem – dzieci poruszają się po sali i śpiewają piosenkę „Ekodzieci” – utrwalanie piosenki
11. „Najważniejsze urządzenie na prąd” – wykonanie pracy plastycznej – nauczycielka mówi dzieciom, by zastanowiły się i na razie nie mówiły, bez jakiego urządzenia elektrycznego (np. pralka, tablet, lodówka, laptop, suszarka, odkurzacz itd.) nie wyobrażają sobie życia.
Dodatkowe propozycje edukacyjne dla dzieci, Z KTÓRYCH DZIECI DOWIEDZĄ SIĘ JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ. WARTO- ŻEBY DZIECI ZOBACZYŁY:

1.Opowiadanie „Pstryk” – Grzegorza Kasdepke (załącznik)
2.Skąd się bierze prąd? – Prąd elektryczny jest dość tajemniczym zjawiskiem. Na pewno już o nim słyszeliście, ale czy wiecie, co to właściwie jest?
Film edukacyjny dla dzieci - https:// www.youtube.com/watch?v=rTkPZ67GePw
3.W jaki sposób prąd trafia do naszych domów?
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że mamy prąd w gniazdku? Jaką drogę musi przebyć, by trafić do naszych domów
Film edukacyjny dla dzieci - https://www.youtube.com/watch?v=d-yXUQiEtG0
4.Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych? – tylko pod opieką dorosłych - Jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych?
Film edukacyjny dla dzieci - https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY
5.Jak oszczędzać prąd na co dzień? Jak należy postępować, aby oszczędzać energię elektryczną podczas wykonywania wielu codziennych czynności?
Film edukacyjny dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts
6.Od młynów po turbiny wiatrowe Ludzie nauczyli się wykorzystywać siłę wiatru już dawno temu. Wiatraki z dużymi drewnianymi śmigłami służyły głównie do mielenia zboża. Jak współcześnie wykorzystywane są wiatraki?
Film edukacyjny dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=rUk3XtFNIOs
7.Jak uniknąć porażenia prądem?W jaki sposób ustrzec się przed porażeniem prądem elektrycznym? Jak zachować się w sytuacji zagrożenia? https://www.youtube.com/watch?v=MqdjjteNy60
8.PZU Niestraszki – Lola Pola „Jeden pstryk” – teledysk
https://www.youtube.com/watch?v=-nCuiCq93hU
9.PZU Niestraszki: Burzliwa przygoda - audiobook https://www.youtube.com/watch?v=liRrMXIFL-4
10.Nazwy i dźwięki sprzętów AGD w kuchni i łazience | Pandusiowo
https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSMNaucz dziecko jak odróżniać przedmioty codziennego użytku. Dzięki naszemu filmowi edukacyjnemu dziecko dowie się jak wyglądają elektryczne sprzęty AGD takie jak żelazko, odkurzacz oraz jakie dźwięki wydaje suszarka czy pralka oraz te, które nie potrzebują prądu.
11.Urządzenia domowe dla dzieci I Lulek.tv https://www.youtube.com/watch?v=d0HYSGTVOOk


24.04.2020r./piątek

Wiem, jak chronić moją planetę.

1.Co to jest ekologia? D. Klimkiewicz, W. Drabik
Ekologia – mądre słowo, a co znaczy – powiedz, sowo?
Sowa chwilę pomyślała i odpowiedź taką dała
: „To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach, o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować” – powiedziała mądra sowa….
Po wysłuchaniu wiersza Dorosły prosi dziecko, aby spróbowało wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla nich do końca jasne. Dorosły kieruje rozmową, zadając dzieciom pytania: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”? Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, Dorosły. może zaproponować zabawę rytmiczną, np. dzieci mogą wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową: To na-u-ka o zwie-rza-kach, la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach. Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach, o wza-jem-nych po-wią-za-niach mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko to jest na-sze śro-do-wis-ko
2.„Dzień Ziemi” – oglądanie plansz – utrwalanie wiedzy o ekologii (załącznik). Dyplom ekologa do wydrukowania dla dziecka
3. Ekologiczny dom - bajka edukacyjna – podsumowująca temat ekologicznego życia
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
4.- Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka dla dzieci) Piosenka ZoZi
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
„Ekodzieci” –https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4 – utrwalenie piosenki5.„Ekologia” – Ćwiczenie pamięci – zabawa interaktywna https://view.genial.ly/5e9af762b65e370dac6fe513
6.. „Oczyszczalnia ścieków” – propozycja zabawy badawczej, doświadczenia wg opisu poniżej lub wg filmiku video - Oczyszczalnia ścieków https://vimeo.com/224050213
zabawa badawcza.(wcześniej przygotować - naczynie ze ściekami, 2 butelki PET, słoiki, gaza, gumka recepturka, żwir, małe kamyki, piasek, patyczki od lodów)

7. „Mniej czy więcej” – wprowadzenie znaków mniejszości i większości, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań ilustrowanych, wprowadzenie do rozumienia zadań z treścią. (załączniki)
„Żaby akrobatki” - Filmik edukacyjny– tłumaczący zasadę stosowania znaków <,>, =,
https://www.youtube.com/watch?v=NBAiuJ6O6Hk
„Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna.
ZNAKI <,>, == MOŻNA TWORZYĆ Z PATYCZKÓW, RYSOWAĆ, PISAĆ
8. Zabawy z cieniem - bardzo proste i atrakcyjne zabawy do których dzieci potrzebują kartki, ołówka, swoich zabawek i słońca –(załącznik)
9.Recykling – co to jest? – poznanie znaku recyklingu (załącznik)
10. „Zabawki z recyklingu” – propozycje wykonania zabawek z odpadów, niepotrzebnych opakowań
•Zabawki z odpadów (doniczka, rakieta, zamek) - (załącznik)
•31 NIEZWYKŁYCH ZABAWEK, KTÓRE ZROBISZ W MGNIENIU OKA
https://www.youtube.com/watch?v=69E2AHTAqqk..
•Stroje, kostiumy dla dzieci z odpadów – (załącznik)
•30 NIEZWYKŁYCH POMYSŁÓW NA RECYKLING ( DLA DOMU)
https://www.youtube.com/watch?v=fnYUdWqT0DQ
Dodatkowe propozycje edukacyjne dla dzieci, które chcą wiedzieć i umieć więcej, dostosowane do ich wieku – do wyboru – dla chętnych dzieci i rodziców:
1.Zanieczyszczenie rzek. Wideo edukacyjne z serii „Przygody kropelki wody”
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y
2.Oszczędzaj wodę!https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
3.Piosenka o Zdrowej Wodzie Piosenki dla dzieci - Mała Orkiestra Dni Naszych
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
4.Gry interaktywne - https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/
5.Bańki mydlane – jak zrobić płyn do baniek
https://www.jaskoweklimaty.pl/banki-mydlane-jak-zrobic-tan…/
6.Mała Orkiestra Dni Naszych - Sprzątanie Ziem
https://www.youtube.com/watch?v=wzuAW3NfMHQ
7.Mała Orkiestra Dni Naszych - Smog (Zatrzymaj zmorę w porę
https://www.youtube.com/watch?v=n7w8OAlDv70

27.04.2020r./poniedziałek

Temat dnia: Zapoznanie z literką F jak fotel, foka i farby.

1.Zabawy z muzyką w domu: https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o
2.„Gdzie jest f?” – doskonalenie umiejętności analizy głosek w słowach, ćwiczenie umiejętności przeliczania głosek w słowach,
•Etapy ćwiczeń słuchu fomenowego:
•Zdaniem dzieci jest tym razem przełożenie tego co usłyszy na schemat wyrazu: z tylu np. kasztanów, ile głosek mają te słowa, a następnie w miejsce głoski „f” układają coś innego, np. koralik
3. Link do piosenki o literce „f” https://www.youtube.com/watch?v=F8W3oi1I20E(i załącznik nr 3)
4.„F jak fotel” – wprowadzenie litery F, f, (teraz podkreślamy, ze to już nie jest głoska, tylko litera) oraz że samogłoski oznaczamy czerwono, a spółgłoski niebiesko (w załączniku nr 4 i dla chętnych 4a -zawiera różne sylaby)
•Zapamiętanie kształtu litery dużej F i małej f
•doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej słowa „fotel”, ćwiczenie sposobu kreślenia litery F, f.
•Dziecko wodzi paluszkiem po śladzie liter, określa kształt, określa z czym mu się kojarzy kształt-zapamiętuje wtedy łatwiej.
Może obkleić te litery, obwieść kolorową kredką
•Potem odczytuje wyraz „fotel” w tzw. schemacie wyrazu, czyli rozpoznaje litery, nazywa je
•Odczytuje sylaby i głoski
•Przelicza, na którym miejscu jest litera f
•Nazywa, które litery są spółgłoskami, a które samogłoskami
•Określa, ze „f” jest spółgoską i wyjaśnia dlaczego (ma koleżankę „y”, której staramy się nie wymawiać)
•Czyta sylaby otwarte i zamknięte
•Tworzy wyrazy z tymi sylabami
•Samodzielnie czyta tekst
5.Link do filmiku z literą „F” https://www.youtube.com/watch?v=-xmhpUCU5NE
6. utrwalenie kształtu litery f. (Załącznik 6)
•Zapoznanie z kierunkiem i kolejnością w pisaniu litery dużej i małej, wodzenie po śladzie litery- proszę zwrócić uwagę, czy dziecko pisze w prawidłowym kierunki i w kolejności
•Filmik z nauką pisania liter https://www.youtube.com/watch?v=qdOpVAtkQqA
7. Krzyżówka. (załącznik 7) Rozwiązanie krzyżówki poprzez odgadnięcie zagadek odczytanych przez rodzica i naklejenie wyciętych liter.
•wytnij litery,
•odczytaj zagadki,
•naklej litery we właściwych miejscach,
•odczytaj hasło ,
•sprawdź na drugiej stronie prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
8. Zabawy utrwalające kształt litery F, f-kolorowanie, wycinanie, układanie puzzli (załącznik 8)
9. f jak farby- eksperymenty z farbą zabawy w kuchni
Zamiast barwnika mogą być farby plakatowe, akrylowe, itp. https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
10.Polecam linki :
•Link do ćwiczeń małej motoryki: https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw&list=PLeXNHm3FgTCuMTPIEjZhbbMUCUqBSPUsh
•Link do piosenki o wirusie https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

11.!!!Na jutrzejszy dzień prosimy przygotować masę do papieru czerpanego, który wykonają dzieci Potrzebne jest: makulatura niegazetowa,
•tektura,nożyczki,skrobia ziemniaczana(krochmal na zimno),wałek kuchenny,chłonny papier lub bawełniane ściereczki,miska, woda,mikser lub melakser oraz opcjonalnie rośliny lub przedmioty do zdobienia papieru.
Etapy przygotowania masy na jutro:1. darcie papieru na drobne kawałki. 2. wrzucanie ich do miski 3. zalewanie masy wodą.
Masę zostawiamy w miskach do następnego dnia. Będzie ona potrzebna do wykonania papieru czerpanego.
Link do instrukcji:http://manufakturapapieruczerpanego.pl/o-warsztatach/jak-zrobic-z-w-najprostszy-sposob-papier-czerpany-z-makulatury/
Link do filmiku jak zrobić mase do papieru czerpanego https://www.youtube.com/watch?v=Ge1yuShI30k

28.04.2020r./wtorek

JAK POWSTAJE PAPIER?

1.„Tworzymy własny papier” –Przypomnienie kolejnych czynności wykonanych wczoraj lub obejrzenie filmików na ten temat: 1. darcie papieru na drobne kawałki. 2. wrzucanie ich do miski 3. zalewanie masy gorącą wodą.
Link Jak zrobić papier czerpany: https://www.youtube.com/watch?v=Ge1yuShI30k (I załącznik nr 1)
masę papierową, wykonaną wcześniej wykładamy na materiał położony na deskę do krojenia, przykrywamy kawałkiem materiału, gazy, firanki i wałkujemy. Dzieci zostawiają swoje prace do wyschnięcia.
2.„Jak powstaje papier?”.
Oglądanie filmików na temat. Linki do krótkich filmików https://www.youtube.com/watch?v=IizrNpDT520
https://www.youtube.com/watch?v=zg4iELx-xg0&list=PLlik-iIxg2dzkxWEY9gTosZVutfXyQzla
https://www.youtube.com/watch?v=RJ-YMYBj5Gw&list=PLlik-iIxg2dzkxWEY9gTosZVutfXyQzla&index=4
3. Opowiadanie historyjek obrazkowych „Jak powstaje papier”
(załącznik 2 i 2a)- na podstawie obejrzanych filmików dziecko opowiada kolejno wydarzenia na obrazkach, które można mu wcześniej wyciąć i pomieszać kolejność.
4.„Smutna książeczka” wiersz Olgi Adamowicz-rozmowa na temat treści: dlaczego nie powinniśmy niszczyć książek, czy nasze książeczki są w dobrym stanie, gdzie je przechowujemy, czy mają swoje miejsce
5.Zabawa pamięciowa „Do krainy baśni zabieram…” – rozwijanie pamięci słuchowej, poszerzanie słownika czynnego dzieci, -bawimy się najlepiej całą rodziną, czyli dobrze by było, gdyby było więcej osób, ale zabawa jest również możliwa we dwoje:
Zawsze każdy wypowiadający powtarza całe zdanie „do krainy baśni zabieram…”i podaje nazwę jakiegoś przedmiotu, np. miotłę, druga osoba powtarza już sekwencję „do krainy baśni zabieram..” i dodaje przedmiot wymieniony przez poprzednika, potem dodaje swój, np. kapelusz, czyli mów: „do krainy baśni zabieram miotłę, kapelusz, potem kolejno dodajemy kolejne przedmioty, starając się zapamiętać je w kolejności, zawsze na początku mówiąc stałą sekwencję.
•Utrwalenie umiejętności wybrzmiewania gloski „F”
Zabawę „Do krainy baśni zabieram…” – można poprosić dzieci, aby wymyśliły i zapamiętały nazwę przedmiotu rozpoczynającego się głoską f. Następnie rozpoczyna zabawę słowami: Do krainy baśni zabieram, np.fotografię i kolejny uczestnik dodaje swoje wyrazy na „f” , kolejno dodajemy wyrazy na „f”, dopóki komuś nie braknie pomysłów. Wygrywa ten, kto ostatni podał wyraz.
6. zabawy ruchowe
•„Tajemnicza książka”.
•„W księgarni”.
7. Zagadki ruchowe „Odgadywanie tytułów bajek”.
9.„Matematyczne opowiadanie o papierze” – dajemy dzieciom kartki formatu A4 i ołówki. Opowiadamy o powstawaniu papieru w taki sposób, by wpleść działania matematyczne do wykonania przez dzieci.
Zadaniem dzieci jest zapisanie działań i podpisanie się na kartce. Jeśli. nie dysponujemy podkładkami do papieru, to praca powinna odbywać się przy stoliku.
Przykładowe opowieści: W pewnym lesie stały obok siebie cztery drzewa – wysokie i stare. Pewnego dnia drwale ścięli jedno z nich. Ile drzew zostało? Dzieci mogą zapisywać liczbę drzew cyframi, symbolami, np. kropkami,
lub rysunkami. Nie należy im podpowiadać, w jaki sposób mają wykonać to zadanie – wszystkie odpowiedzi są poprawne, jeśli prowadzą do właściwego wyniku.
10.Prace z papierem czerpanym. Na wysuszonym papierze czerpanym możemy malować, rysować, naklejać wg pomysłu i zasobów domowych
11. Można wykonać masę papierową:
Co jest potrzebne:
– trochę makulatury , np. miękkie gazety lub papier toaletowy
– mąka, woda
– miska do namoczenia papieru, sitko, garnek, blender
1. Podrzeć gazetę na mniejsze części i wkładać ją do miski z ciepłą wodą. Następnie „wyrabić” ją tak żeby cała nasiąkła i rozdrabnić na mniejsze kawałki. Musi powstać taka grubsza papka papierowa.
2. Jeśli macie Państwo blender/shaker to przełożyć papkę do niego dolać wody i zmiksować, powstanie taka gęsta papka. Jeśli nie macie to można palcami gazetę rozdzielać do uzyskania pożądanej konsystencji albo spróbować zmiksować ją mikserem.
3. Przelać papkę na sitko i odsączyć. Im mniej wody w masie tym lepiej. Jak będzie jej za dużo masa będzie spływać.
4. Do garnka wsypać 3/4 szklanki mąki, tyle samo lub mniej wody. Wymieszać, zagotować. Chodzi o to aby mąka się rozkleiła, powstanie coś podobnego do sosu.
5. Do sosu dołożyć masę z sitka, wymieszać. Przełożyć ponownie na sitko i zostawić na chwilę aby odciekło.
W czasie gdy masa się odsącza przygotowujemy przedmioty które będziemy obklejać.
Do zrobienia miseczki potrzebna jest np. plastikowa miseczka, czytałam też o porcelanowej/porcelitowej. Prawdopodobnie łatwiej schodzi z niej masa po zaschnięciu. Można obklejać wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ja z obawy, że nie wydobędę masy z środka obklejałam plastikową miseczkę, wywróconą do góry dnem. Masa bez problemu z niej zeszła i w ostatnim etapie schnięcia była zaskakująco plastyczna – gumowa. W miseczkę jak była mokra, wgniatałam kulki z masy solnej.
Do zrobienia wazonika można wziąć plastikową butelkę po śmietanie – odciąć tylko górną część. Masa ładnie się przykleja i nie zjeżdża .
Można również zrobić konstrukcję z drucików owiniętych papierem, obklejać nadmuchany balon i po zaschnięciu spuścić z niego powietrze, lepić figurki. Przy figurkach trzeba wziąć pod uwagę, że po wyschnięciu taka masa się kurczy i figurka wyjdzie tak o 1/3 mniejsza.


29.04.2020r./środa

AK POWSTAJE KSIĄŻKA?

1.Bajkowe zabawy taneczne z elementami angielskiego https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=0b2x-C-vvWU&feature=emb_logo

2.Jak powstaje książka? „Jak powstaje książka” Maciej Bennewicz
•zapraszamy dzieci do uważnego słuchania utworu: doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści, ćwiczenie sprawności językowej, rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą- to bardzo przydatna umiejętność w szkole.
•Uważne słuchanie treści czytanej, bez obrazków rozwija koncentrację dziecka. Jeżeli dziecko łatwo rozprasza się, to można zadawać mu pytania w trakcie, tak żeby zainteresować i skupić uwagę dziecka. Pytania są na końcu opowiadania. Dzieciom, które radzą sobie z koncentracją, proszę zadawać pytania na koniec opowiadania.
•Dzisiaj Ada i Adam dowiedzą się, w jaki sposób powstaje papier i jak kiedyś pisano książki. Postarajcie się przypomnieć sobie z wczorajszych zajęć jak powstaje papier oraz zapamiętać jak najwięcej informacji, bo my dzisiaj też będziemy próbowali zrobić książkę.

3.Rozwijanie mowy, myślenia oraz wyobraźni : Jaką opowieść mógł mieć Adam- dzieci samodzielnie wymyślają opowieści Adama. Rodzic może podsuwać pomysły lub zadawać pomocnicze pytania.
Rozwijanie pamięci- Pytania do treści-pytamy jak powstaje papier, jak miały dzieci na imię,
W jaki sposób Ada i Adam pomagali robić papier? Czy to był sposób podobny do tego, którego my używaliśmy do sporządzenia papieru czerpanego? przypomnienie etapów powstawania papieru (można skorzystać z ilustracji do wczorajszych zajęć).W jaki sposób tworzono książki przed pojawieniem się nowoczesnych drukarni?

4.stwarzanie warunków do koncentrowania się dziecka na treściach słuchanych, bez obrazu oraz do rozwoju mowy i wzbogacania słownictwa i poszerzania wiedzy ogólnej.

5.Mały Gutenberg.
•Przypomnienie etapów powstawania książki- tu można zapytać dzieci, czy pamiętają jak na zajęciach robiliśmy matryce do odbijania litery „R”-dzieci z plasteliny lepiły literę, ale w odbiciu lustrzanym i malowały po niej farbą, następnie odbijały literę na kartce sprawdzając i ewentualnie korygując plastelinową matrycę, tak, aby móc otrzymać odbitkę prawidłowej litery „R”, czyli we właściwą stronę skierowanej.
•Można z dziećmi spróbować pobawić się podobnie, np. żeby ułożyło dziecko swoje imię z plastelinki i potem spróbowało je odbić. Możecie Państwo pomóc dziecku. Poniżej wzory odbić lustrzanych.

6.Dziecko odbijając z plasteliny utrwala prawidłowy kierunek liter, poprzez samodzielne dochodzenie do uzyskania prawidłowej odbitki.
Państwo jedynie wspomagacie dziecko w ewentualnej korekcie, jeżeli samo sobie nie radzi.

7.Odbicie lustrzane. Można pobawić się również w odrysowywanie kształtów i wzorów z zachowaniem symetrii (załącznik 1 symetria kodowanie)

8.Historia książki. Oglądanie filmiku (bazującego na aplikacji, ale przystępnie utrwalającego nabytą wiedzę). Link do Historia książki https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
(załącznik 2 Historia książki)

9.Rozmowa na temat rodzajów książek (załącznik 3 Co czytamy i 3a napisz po śladzie) Można pokazać dziecku własne zbiory książkowe, czy czasopism.

10.„Polisensoryczna książeczka” – doskonalenie umiejętności niewerbalnego wyrażania emocji, rozładowywanie nagromadzonych emocji, rozwijanie sprawności manualnej,
Zadaniem dziecka jest stworzenie książki, za pomocą której będzie mogło opowiedzieć o
uczuciach, jakie towarzyszą mu w domu, a może wspomni o przedszkolu, babci...
Książka nie może jednak zawierać słów ani typowych obrazków.
Wszystkie informacje mogą być z niej odczytane jedynie za pomocą dotyku, np. delikatny, mięciutki materiał może kojarzyć się z czymś miłym, czymś, co lubimy.
Porozmawiajcie Państwo chwilę z dziećmi o tym, jakie informacje ma zawierać książeczka, i zabierajcie się do pracy.
Dzieci zszywaczem łączą kilka kartek z bloku technicznego. Następnie z różnych materiałów : nasion, tka¬nin, patyczków, kamyków, styropianu, ryżu, kaszy, wełny, itp. – tworzymy książeczki polisensoryczne. Super będzie jak stworzymy takie książeczki, które uruchamiać będą większą ilość zmysłów, np. węch- można na kolejnych kartkach przykleić suszony majeranek, cynamon lub w woreczku strunowym z możliwością otwierania go i wąchania.
Kartki nie muszą być z kartonu. Mogą to być kartki z materiału, futerka, firanki…
Taka propozycja wzbogaca pomysłowość i pozwala dziecku spojrzeć na świat jakby z innej perspektywy
Przykłady książeczek:Prosta książeczkahttps://www.youtube.com/watch?v=k-4Yp1MmdfU
A tu wspaniała manipulacyjna ksiązeczka, którą można zrobić razem z dzieckiem https://www.youtube.com/watch?v=rOKeVXLUJRw
Po skończonej pracy dziecko powinno omówić z Państwem swoje prace .

11.Propozycje innych aktywności do wyboru: Karty pracy:
•Wpisz właściwe cyfry załącznik 4
•zgadnij tytuł Wiersza-bajki załącznik 5 szlaczek, rebus
•ile kosztuje książka, załącznik 6


30.04.2020r./czwartek

W bibliotece.

z książek: Księgi Zabaw, str.66-67 , Karty Pracy część 4 -karty nr 6-10 (w środku jest wkładka z naklejkami oraz Wyprawka 47)
1.„Kto tworzy książkę?” Wysłuchanie wiersza (załącznik 1)
2.Zawód pisarz. Rozmowa na podstawie ilustracji w Księdze Zabaw str. 66–67. lub załącznik 2
3. Wielki skarb Barbara Stefania Kossuth– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wiersza i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie słownika czynnego dzieci. Zapraszamy dzieci do wysłuchania wiersza. Prosimy, by zapamiętały, o czym, zdaniem autorki wiersza, opowiadają książki .Proponujemy, by dzieci przypomniały, czego – zdaniem autorki – można dowiedzieć się z książek. Jakie inne informacje mogą znaleźć w swoich ulubionych książkach? Co oznacza sformułowanie „książka moim przyjacielem”? Czy autorka miała na myśli takiego przyjaciela, z którym można się bawić, biegać, wyjeżdżać?
4.Chwila dla ruchu Zumba: https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
5. Filmik z papieru https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

•Dzieci mogą wycinać z papieru postacie i bawić się nimi na wzór postaci z filmiku
6.Zabawa „Powiedz mi, jak to ułożyć” – rozwijanie myślenia przestrzennego, orientacji w przestrzeni, zabawa w parach.
Można wykorzystywać słownictwo z języka angielskiego podczas podawania nazw kolorów wielkości klocków i słów określających miejsce w przestrzeni .
7..Dobierz brakujące części- praca z Kartami Pracy nr 6-10 lub załącznik 2, 3,4,5
Tu są obrazki i dziecko uzupełnia podpisy, brakujące fragmenty z obrazka Biblioteka oraz rozwiązuje krzyżówkę.
8.Zaprojektuj okładkę swojej książki. (załącznik 6) Dziecko może dociąć kilka jeszcze kartek wg formatu tej okładki, skleić i wykonać swoją własną książeczkę. Treść może napisać samodzielnie lub wspólnie z Państwem.
9. „Ruchome napisy” – doskonalenie pamięci wzrokowej, rozwijanie sprawności fizycznej, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania niektórych liter, doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów.
• „Ruchome napisy” – plastyczna zabawa ruchowa.
•Przygotowujemy litery z zestawów Alfabet w taki sposób, by każde dziecko mogło z nich ułożyć napisy: bajka i biblioteka. Oprócz liter potrzebnych do ułożenia wyrazów należy dołożyć jeszcze inne litery, żeby dzieci mogły wyszukiwać tylko właściwe.
•Dziecko będzie układało z rozsypanki literowej napis bajka, biblioteka,
•Włączamy muzykę (Witajcie w naszej Bajce -dzieci uczyły się tej piosenki w przedszkolu, to sobie pewnie przypomną z chęcią https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA) i dziecko tańczy dowolny własny układ taneczny,
•kiedy milknie dziecko wyszukuje zawsze 1 literę i układa ją
•Zawsze, kiedy milknie muzyka dziecko szuka kolejnej litery, aż powstanie wyraz „bajka”, następnie „biblioteka”
•Liter można szukać tylko w czasie, gdy nie gra muzyka.
10.Zabawa słowno-obrazkowa :„Jak się czujesz, gdy…?” – zabawa dydaktyczna. Korzystamy z części Wyprawka 47. lub obrazka poniżej (wtedy dziecko wskazuje odpowiedni według niego obrazek- możemy mu przeczytać nazwy emocji)
•Dzieci przesuwają paski, pokazując różnorodną mimikę.
•Zabawę można utrudnić – wprowadzić drugą sylwetę i podsuwać dzieciom zdania w rodzaju: Jedna postać jest wesoła, bo dostała na urodziny wymarzony prezent (dzieci układają paski w odpowiedni sposób), jak się czuje druga postać?
•Może nastąpić zamiana ról i teraz dziecko zadaje Rodzicowi pytania, a rodzić wskazuje swoje emocje .
W czasie tej zabawy możemy bardzo dużo nauczyć się o tym jak różnie spostrzegamy świat- to będzie zależeć od naszych pytań. Pamiętajmy, ze dziecko może pomylić nazwy uczuć, że może odpowiedzieć inaczej niż oczekujemy. Wtedy nie wymuszamy na dziecku odpowiedzi, jaką chcielibyśmy usłyszeć, tylko za pomocą kolejnych pytań dochodzimy do wiedzy o dziecku.
11.„Podajemy sylaby” – zabawa językowa w parach.
•Jedno z uczestników wypowiada dowolną sylabę, np. baj-. Drugie dodaje sylabę tak, by stworzyć słowo.
•możemy ukierunkować zabawę w taki sposób, by dzieci wymyślały jedynie tytuły baśni, imiona bohaterów itp. Na początku należy ustalić, że zabawa trwa np. trzy minuty lub pięć minut i nastawić klepsydrę albo minutnik. Po upływie tego czasu, zabawa się kończy.
12.„Zagadki – rymowanki” –czytamy zagadki.
Odpowiedź na nie powinna rymować się z zagadką -w nawiasie są podane odpowiedzi, które powinno wymyślić dziecko. Wszystkie zagadki dotyczą baśni, bajek i legend.

1.W Krakowie mieszka wawelski smok,
co zieje ogniem przez cały… (rok)
2.Krasnoludek jest malutki,
tak jak wszystkie… (krasnoludki).
3.Kto z krasnalami w tym domku mieszka?
To jest na pewno Królewna (Śnieżka).
4.Kto był dobry dla Kopciuszka?
Chrzestna matka, czyli (wróżka).
5.Czerwony Kapturek do babci wędrował,
Lecz wilk się zaczaił, za drzewem się (schował).
6.Groźna Baba Jaga domek ma z piernika.
Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko (zmyka).
7.Gdy kot buty dostał,
Janek księciem (został).
8.Rzecz to znana, całkiem pewna,
Że Pinokio powstał z (drewna).

13.Jeżeli jesteś dziś szczęsliwy– zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci gestem ilustrują https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4 słowa piosenki. Zabawę można również przeprowadzić w języku angielskim (np. na podstawie piosenki: If you’re happy and you know it (Załącznik 7)

14.W załącznikach dodane jest więcej propozycji, w tym teksty do słuchania.

04.05.2020r./poniedziałek

Polska – Moja Ojczyzna.

1.„Co to jest Ojczyzna?” - Rozmowa z dzieckiem – co to jest Ojczyzna? po wysłuchaniu słuchanie wiersza W. Domeradzkiego „Ojczyzna”
OJCZYZNA
Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej…
Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy…
I las, co cieniem
dzieci zaprasza-
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!
Następnie rozmawiamy z dziećmi na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dzieci: Co to jest ojczyzna? (kraj, który uważamy za własny, ponieważ się w nim urodziliśmy i w nim mieszkamy/mieszkaliśmy)

2. „Nasza mała ojczyzna” – opowieść ruchowa – dorosły opowiada o spacerze po okolicy domu, dzieci wykonują odpowiednie czynności.
Przykładowe opowiadanie:
Wyruszamy na spacer, aby zwiedzić naszą małą ojczyznę – naszą miejscowość. Wychodząc z domu udamy się w prawą stronę i już po kilku krokach jesteśmy z naszym ulubionym parku. Teraz możemy pobiegać między drzewami. Na polance znajdują się kolorowe kwiaty, które na pewno pięknie pachną. Bądźmy ostrożni i stawiajmy uważnie kroki, żeby ich nie zdeptać. Kucamy i mocno wciągamy powietrze nosem, aby poczuć ich zapach. Och, jak przyjemnie pachną. Chodźmy dalej na miejski plac zabaw. Po drodze mijamy piekarnię, w której często robimy zakupy po wyjściu z przedszkola. Czujecie? Świeże pieczywo pachnie tak, że aż ślinka cieknie. Na razie możemy tylko oblizać wargi, poklepać brzuszki i idziemy dalej. Spójrzcie na lewo – Pani z kwiaciarni wystawia piękne kwiaty na zewnątrz, żeby mogły cieszyć się promieniami słonecznymi. Pomachajmy jej, na pewno będzie jej miło. Na placu zabaw nie ma jeszcze nikogo, więc chodźmy do piaskownicy. Możemy usiąść na ciepłym piasku i zrobić kilka piaskowych babek. A teraz możecie iść na zjeżdżalnie albo huśtawki. Wybierzcie, co lubicie najbardziej, bo za chwilkę będziemy musieli wracać do domu na obiadek. Palec pod budkę, bo za minutkę zamykam budkę.

3. „Jesteśmy Polką i Polakiem” – zabawa ruchowa z piosenką
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM – Jestem Polakiem

4.„O Lechu, Czechu i Rusie” – słuchanie legendy M. Strzeleckiego „O Lechu, Czechu i Rusie – o powstaniu państwa polskiego” czytanej lub Następnie nauczycielka rozmawia z dziećmi na temat legendy:https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM
• Co to są plemiona Słowian? (były to grupy ludzi zamieszkujące wschodnią Europę i północną Azję – nauczycielka pokazuje te obszary na mapie/globusie)
• Jakie imiona nosili bracia z legendy?
• Po co wyruszyli wraz ze swoimi ludami?
• Czy długo szukali odpowiedniego miejsca?
• Który brat jako pierwszy/drugi znalazł odpowiednie miejsce na dom?
• Co ujrzeli Słowianie na niebie w miejscu gdzie osiedli? (nauczycielka pokazuje dzieciom karty obrazkowe z orłem bielikiem informując, że jest to największy ptak drapieżny występujący w Polsce)
• Co to jest gród? (miejsce gdzie ludzie budowali swoje domy – najczęściej otoczone murem obronnym)
• Czym stał się biały orzeł na czerwonym tle? (nauczycielka pokazuj dzieciom godło Polski/kartę obrazkową z godłem)
• Jak Lech nazwał miasto, które powstało w miejscu gdzie zobaczył orła i jego gniazdo? (nauczycielka wskazuje region na mapie/globusie, a dzieci odszukują nazwę miejscowości)

4. „Wróble, orły i bociany” – zabawa ruchowa – dzieci zamieniają się w ptaszki i poruszają się jak bociany (z wysokim unoszeniem kolan), gdy dorosły klaszcze; jak wróbelki (na paluszkach), gdy stuka o blat rytmicznie; jak orły (machając szeroko rozstawionymi rękami), gdy tupie nogami powoli.
5.. „Pomóż Lechowi odnaleźć drogę do Orła” – wykonanie karty pracy – dorosły pokazuje kartę pracy i pyta dzieci: „Jakie ptaki znajdują się na karcie?” (gołąb, orzeł bielik, sikorka, wróbel, bocian). Następnie tłumaczy dzieciom, że ich zadaniem będzie pomoc Lechowi w odnalezieniu drogi do orła bielika – rysujemy drogę od Lecha do orła bielika.
PRACA Z KARTAMI PRACY:
6. Praca z Kartą Pracy Nr 4. - 11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po śladzie, wycinanie napisów i przyklejanie pod właściwymi ilustracjami. •
7. Praca z Kartą Pracy Nr4 -.11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, odczytywanie haseł, kolorowanie rzek na mapie. • KP4, ołówek, kred
8.„Budujemy gród” – zabawa konstrukcyjna – dzieci mają za zadanie zbudować gród z legendy – można wykorzystać postacie z załącznika lub stworzyć prace plastyczną z wykorzystaniem emblematów
Załączniki: . Karty obrazkowe do zabawy: „O Lechu, Czechu i Rusie”
Sylwety do zabaw: „O Lechu, Czechu i Rusie”


05.05.2020r./wtorek

Szlakiem Wisły z zagadkami.

1. ROZWIĄZYWANIE ZAGADKI PIERWSZEJ
„W górach ma swe źródło,
skąd właśnie wytrysła,
a płynie do morza,
nasza rzeka … „ (Wisła)
Następnie dorosły pyta dziecko: „Co to jest rzeka?”. Po wysłuchaniu odpowiedzi dzieci podsumowuje/informuje, że rzeka to płynąca woda. Jej początek stanowi źródło czyli miejsce w którym woda w naturalny sposób wypływa spod ziemi. Źródła najczęściej wypływają w górach lub na wyżynach. Każda rzeka ma dwa brzegi: prawy i lewy, a miejsce które zajmuje woda nazywa się koryto.

2.PRACA Z KSIĄŻKĄ- KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI .
Płynie Wisła - Dzieci otwierają ją na stronach 68-69. Odszukują mapę Polski, wodzą palcem po Wiśle zaznaczonej na ilustracji. Z pomocą Dorosłego. odszukują miejsce, skąd wypływa Wisła, odczytują nazwy miast, przez które przepływa w drodze do morza.
- lub załącznik „Mapa”
(można odnaleźć i zmierzyć na pomocą sznurków kilka rzek. Następnie dzieci porównują długości sznurków i ustalają, która rzeka jest najdłuższa. Można poinformować dzieci o długości 3-5 najdłuższych rzek w Polsce: Wisła – 1023/1047 km (różne źródła podają różne długości), Odra – 840 km, Warta – 808, Bug – 774 km, Narew – 484 km.)

3. ZAGADKI ZNAD WISŁY –
Dorosły zaprasza dzieci do zabawy i mówi - Przeczytam za chwilę zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej długiej drogi z gór do morza. Poproszę, żebyście spróbowali je odgadnąć. Każda odpowiedź rymuje się z treścią wiersza. Spróbujemy razem odszukać i wskazać te miasta na mapie. „Zagadki znad Wisły” - Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

4. WISŁA PRZEPŁYWA PRZEZ – zabawa dydaktyczna (załączniki) – wskazywanie przez jakie miejsca przepływa Wisła od Baraniej Góry do Morza Bałtyckiego (pomoce w załącznikach)
TERAZ DZIECI ODCZYTUJĄ TEKST Z POZNANYCH LITER W KSIĄŻCE ZABAW Z LITERAMI

5. „PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE” – osłuchanie z piosenką –https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY
dzieci aktywnie słuchają piosenki. Dorosły zapowiada, że ich zadaniem będzie tupnąć, gdy usłyszą słowo „płynie”. Po wysłuchaniu piosenki nauczycielka pyta dzieci: „Co zrobiła Wisła jak zobaczyła Kraków?”, „Czy tak samo było w legendzie?”, „Dlaczego mamy dwie różne informacje na ten temat?”. Po wysłuchaniu odpowiedzi dziecka dorosły podsumowuje/informuje, że legendy to opowieści, które były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie na długo przed tym zanim zostały spisane. Często występują w nich zmyślone lub przesadzone historie. Teksty piosenek również nie zawsze muszą przedstawiać prawdziwe informacje – w tym wypadku ważniejszy jest rym. A prawda jest taka, że rzeki przeważnie mają swoje źródła w górach lub na wyżynach i płyną do morza. A legenda i piosenka powstały dużo później niż rzeka, więc są po prostu ładnym opisem wymyślonym przez autora. Kolejno dzieci ponownie słuchają piosenki, a następnie powtarzają za nauczycielką słowa pierwszej i drugiej zwrotki.

„Płynie Wisła, płynie” – improwizacja ruchowa do piosenki – dzieci próbują śpiewać i poruszają się po sali w rytmie piosenki „Płynie Wisła, płynie”. https://www.youtube.com/watch?v=QoXTz6yEy60 – Płynie Wisła, płynie – wersja instrumentalna

7. POZNANIE LITERY J, J
„J jak jama” – oglądanie Litery J, j w Książce, w Kartach Pracy - wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: ja-ma, jednocześnie wskazując kolejne pola na karcie. Dzieci liczą sylaby zawarte w wyrazie. Poznanie w książce schematu głoskowego wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski), i zabawę z analizą głoskową tak jak wcześniej z sylabową. Dzieci przeliczają głoski, wspomagając się polami widocznymi kartach pracy D. prezentuje sposób pisania liter J, j na kartce z linią. Prosi dzieci, by napisały literę palcem na dywanie i w powietrzu. Zwraca uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. W tym celu może narysować na kartce 3 linie zwieńczone dachem. Środkową linię należy pogrubić – to jest parter. Linia pod nią – to piwnica, a nad nią – strych. Pisząc litery J, j D. może się posługiwać określeniami „strych”, „piwnica”, „parter”, aby obrazowo utrwalić miejsce litery w liniaturze. •
„Układamy i piszemy j” – D. przygotowuje folie spożywczą i wyciska nieco pianki do golenia. Po polisensorycznym poznaniu pianki dzieci rozsmarowują ją na fragmencie stolika, tworząc powierzchnię do pisania. D. umieszcza wzór litery J, j w widocznym miejscu w taki sposób, by dziecko widziało ją z odpowiedniej perspektywy. Dzieci piszą literę J, j na powierzchni pokrytej pianką, pamiętając o zachowaniu właściwego kierunku pisania. Jeśli niektóre dzieci mają trudność z samodzielnym napisaniem litery, D. może zrobić wzór na blacie, aby dziecko wodziło po nim palcem.
•PRACA Z KARTĄ PRACY NR 4 STR.14A – identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich miejscach.
•PRACA Z KARTĄ PRACY NR 4 STR 14B – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery J, j po śladzie.
•PRACA Z KARTĄ PRACY STR20 – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie litery j, J, pisanie zdań po śladzie.
Dodatkowe propozycje dla dzieci do pracy, załączniki:
1.Legenda O powstaniu Wisły” D. Strzeleckiej – (w załączniku)
2.„Płynie Wisła do morza” – wykonanie kart pracy –rysujemy szlaczki po śladzie zaczynając od dołu, tak jak wskazują strzałki (załącznik)
3.Załącznik – „Mapa Polski” i „Wisła przepływa przez”
4.Polska – złożenie rozciętego obrazka i odczytanie napisu
5.Majowa krzyżówka


06.05.2020r./środa

Temat : Symbole Narodowe.

Polska – (fragment) Małgorzata Strzałkowska
Polska leży w Europie. Polska to jest kraj nad Wisłą.
Polska leży nad Bałtykiem.
I to wszystko? Nie! Nie wszystko!
Polska naszą jest ojczyzną – Tu żyjemy, tu mieszkamy.
Tu uczymy się, bawimy, I marzymy, i kochamy.
Herb, czasami zwany godłem, To jest wspólny znak rodaków.
Orzeł na czerwonej tarczy To odwieczny herb Polaków.
Flaga jest symbolem państwa. Tak wygląda polska flaga
– Biały kolor to szlachetność, Czerwień – męstwo i odwaga.
Polskim Hymnem Narodowym Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
„Jeszcze Polska nie zginęła”
– Któż z Polaków nie zna tego?
1.Symbole Polski – rozmowa z dziećmi – oglądanie symboli Polski (załącznik) Pytania do dzieci – Co jest symbolami Polski? nazywanie – flaga, godło, hymn. Gdzie je możemy zobaczyć? Kiedy? W jakich sytuacjach? Jak się wtedy zachowujemy?
2.Mazurek Dąbrowskiego –
Rozmowa z dziećmi: W jakich okolicznościach słyszycie hymn Polski? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest odgrywany, gdy Polacy zwyciężą w ważnym turnieju? W jaki sposób powinniśmy słuchać hymnu? D. powtarza z dziećmi wers po wersie fragment tekstu hymnu (dwie zwrotki). Następnie odtwarza nagranie hymnu i prosi dzieci, żeby wstały i spróbowały go zaśpiewać.
5.„Układamy napisy o symbolach - flaga, godło, hymn ” – pokazanie dziecku wyrazu Polska, wyszukiwanie liter w wyprawce literami, lub gazetach – wycinanie i układanie wyrazów –.

6.Gra interaktywna „gdzie jest flaga – kodowanie w praktyce
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/kolejna-propozycja-dzieki-ktorej.html?fbclid=IwAR2z-O2FMvRZH1YUjzA8buc3fdE0TwzoVuQ3Ta-mvNeVuCNl1GioE5TmKBY

7.Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=NTgOf6lpv-o – Orzeł czy reszka?
Polskie monety – poznanie banknotów i monet (w załączniku)
8.„Sklep” – zabawa matematyczna – rozdajemy dzieciom różne monety (emblematy monet w załączniku) i informuje je, że pobawimy się w sklep. Następnie pokazuje dzieciom zabawkę i mówi, że kosztuje ona 2 zł. Prosi, by dzieci położyły przed sobą tyle pieniędzy, ile potrzeba, by ją kupić. Następnie pokazuje zabawki: za 3 zł, za 5 zł itd. Za każdym razem sprawdzamy poprawność wykonania zadania przez dzieci. Każde dziecko może w inny sposób wybrać potrzebne pieniądze np. przy 5 zł: 5 x 1 zł, 2 x 2 zł + 1 zł, 3 x 1 zł + 2 zł, 1 x 5 zł).
9.„Policz i zakreśl” – wykonanie kart pracy – nauczycielka pokazując kartę pracy i tłumaczy dzieciom jak należy wykonać zadanie (liczymy przedmioty w każdej ramce i zakreślamy odpowiednią cyfrę). Następnie zaprasza dzieci do stolików i rozdaje karty pracy. W trakcie, gdy dzieci wykonują zadanie nauczycielka przechodzi między stolikami i pomaga dzieciom, jeśli jest taka potrzeba.
10.„Płynie Wisła, płynie” – nauka piosenki – nauka trzeciej zwrotki piosenki „Płynie Wisła, płynie”.– improwizacja ruchowa do piosenki –
11.PRACA Z KARTAMI PRACY
Praca z KP4.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po śladzie. • KP4, nożyczki, klej, ołówek
• Praca z KP4.13b – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z poznanych liter, rozwiązywanie rebusu. • KP4, ołówek
12.„Godło Polski” – https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny/godlo-polski-origami-plaskie-z-kola – godło z origami lub prezentowanie dzieciom godła Polski, wymienienie charakterystycznych cech
lub dzieci malują na czerwonej kartce z bloku godło Polski pędzlem lub palcami zanurzonymi w białej farbie. Doklejają koronę i wycinają kształt godła (można narysować kształt godła ołówkiem – dziecko wytnie).

07.05.2020r./czwartek

Poznajemy Polskę.

1. Polska – moja Ojczyzna cz.1 (+zadania dla dzieci) – dzieci będą mogły wzbogacić, utrwalić oraz sprawdzić wiedzę o Polsce odgadując na koniec zagadki o Polsce
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ossSM1psPFQIweVYzd62pseci1Kb89dDsAGSnQHjL8AyLHAr-G8mC-kI
Polska – moja Ojczyzna cz.2 (Miasta Polski) – w II części dzieci się o różnych miastach w Polsce, o tym co możemy tam zobaczyć: Zakopane,
Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk,
2. Układamy wyrazy – układanie nazw miast Polski z liter wg wzoru Zakopane, Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk
3. Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem – zabawa ruchowa ze znana dzieciom piosenką
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
4. SYRENA (LEGENDY WARSZAWSKIE) – Bajkowisko.pl – słuchowisko – bajka dla dzieci (audiobook) https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw
5. Warszawa stolicą Polski - https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI
– odnalezienie Warszawy na mapie Polski
6. Herb Warszawy - https://miastodzieci.pl/kolorowanki/herb-warszawy/# - można wydrukować w załączniku lub pomalować on-line (załącznik)
7. Poznajemy Polskę – zapraszamy do wirtualnego poznawania Polski – rozpoczynamy od Parków Narodowych w różnych częściach Polski
https://miastodzieci.pl/czytelnia/wirtualne-spacery-po-pieknych-polskich-parkach-narodowych/?fbclid=IwAR2al4e3LZCdAYp4w2L4eYMHz5BH4JH9gGGMtuwiYjIpVpo_BQR7bDmufvg
8. . „Gdzie mieszkasz?” – znajomość własnego adresu zamieszkania – podawanie nazwy KRAJU, MIASTA, ULICY NR DOMU.
PRACA Z KARTAMI PRACY:
9. • Praca z KP4.12a – rozpoznawanie warszawskich budowli, przeliczanie, zapisywanie cyfr. • KP4, kredki •
Praca z KP4.12b – rysowanie po śladzie pomnika warszawskiej Syrenki, pisanie wyrazu syrenka po śladzie. • KP4, ołówek III CZĘŚĆ DNIA
• Praca z KP4.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po śladzie. • KP4, nożyczki, klej, ołówek •
• Praca z KP4.13b – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z poznanych liter, rozwiązywanie rebusu. • KP4, ołówek
9. „Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa kierowana z dzieckiem – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie umiejętności opowiadania o swojej rodzinie, rozwijanie sprawności językowej – poszerzanie słownika czynnego, ćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zabawie.

08.05.2020r./piątek

Unia Euroopejska.

1. „ Co to jest Europa?” - próby odpowiedzi dziecka na to pytanie. Dorosły wyjaśnia/przypomina i pokazuje na mapie/globusie, że Europa jest kontynentem, a Polska leży w jej centrum. Można pytać dziecko czy słyszały kiedyś o Unii Europejskiej? Co to takiego? Z czym nam się kojarzy? Po wysłuchaniu odpowiedzi dzieci nauczycielka podsumowuje informacje, że niektóre państwa leżące w Europie zdecydowały, że lepiej jest ze sobą współpracować niż rywalizować. Dlatego też, utworzyły wspólnotę państw – Unię Europejską w której skład wchodzi obecnie 27 krajów. Dzisiaj wyruszymy w podróż po Unii Europejskiej, aby poznać ją troszeczkę bliżej, bo w sobotę 9 maja obchodzony jest Dzień Unii Europejskiej.
2. „Symbole Unii Europejskiej” – flaga, hymn, waluta euro (załącznik)
3. „Flaga Unii Europejskiej” – oglądanie flagi„Co to może być?”, „Co się na niej znajduje?”, „Ile jest gwiazd?” i rozmawia z dziećmi na temat flagi Unii Europejskiej.Dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na niebieskim/granatowym tle symbolizuje harmonię między narodami Unii Europejskiej. Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość. Liczba 12 jest także odpowiednikiem liczby miesięcy w roku czy godzin na tarczy zegara. Krąg w który ułożone są gwiazdy symbolizuje jedność.
4. „Czym podróżujemy po Unii Europejskiej?” – zabawa ruchowa – „puszczamy” z nośnika odgłosy pojazdów a dzieci naśladują je ruchem
https://www.youtube.com/watch?v=LRa0kZVCY6E – odgłos pociągu
https://www.youtube.com/watch?v=KMVoRpBYI4o – odgłos motocykla
https://www.youtube.com/watch?v=CXUIvNi7hQ4 – odgłos samolotu
https://www.youtube.com/watch?v=bG5AUnlS1Is – odgłos samochodów wyścigowych
https://www.youtube.com/watch?v=rrafATcA-J0 – odgłos helikoptera

5. „Hymn Unii Europejskiej” – słuchanie hymnu https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY – hymn Unii Europejskiej (wersja instrumentalna):
„Czy ten hymn ktoś śpiewał?”, „Czy były tam jakieś słowa?”, „Jak myślicie, dlaczego hymn Unii jest bez żadnych słów?”. Po wysłuchaniu odpowiedzi dzieci podsumowujemy/informujemy, że w skład Unii wchodzą kraje, których obywatele posługują się różnymi językami, dlatego Hymn UE posiada jedynie wersję instrumentalną czyli jest wykonywany jedynie na instrumentach muzycznych, bez głosu ludzkiego. Różne kraje mają jednak słowa do tej melodii. W Polsce hymn UE znany jest jako „Oda do radości” – włączamy dzieciom piosenkę do wysłuchania. – piosenka „Oda do radości”
https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA&t=38s


6. PRACA Z KARTAMI PRACY:
Praca z KP4.15a – rysowanie flagi UE po śladzie, zapisywanie cyframi liczby flag, porównywanie flag.
Praca z KP4.15b – liczenie przedmiotów widocznych na ilustracji, zapisywanie działań, obliczanie.
7. Flaga Unii Europejskiej – (załącznik) – pokoloruj lub wyklej
Pomaluj niebieską farbą tło, wyklej żółtą plasteliną gwiazdki
8. Pokoloruj flagi Państw Unii Europejskie wg kodu (załącznik)
9. „Syriusz – maskotka unijna
Oto Syriusz – unijna maskotka.
Bardzo rad, każdy kto go spotka.
Do zabawy wesołej wszystkich zaprasza.
Mówi że Unia jest dla nas i nasza.
Następnie rozmawiamy z dziećmi na temat treści wiersza i symboliki maskotki UE Syriusza:
• Jak ma na imię maskotka Unii Europejskiej?
• Czy wiecie co jeszcze nosi taką samą nazwę jak maskotka? (Syriusz to także najjaśniejsza gwiazda na niebie)
• Jakim zwierzątkiem jest Syriusz? (stonogą)
• W jakim jest kolorze? (niebiesko-granatowym – podobnie jak flaga UE)
• Jak jest ubrany? (Jest ubrany w granatową koszulkę z gwiazdkami ułożonymi w krąg – dokładnie jak na fladze UE, ale w każdym kraju członkowskim UE maskotka może wyglądać nieco inaczej)
• Jak myślicie do symbolizują rozłożone na boki dłonie Syriusza? (rozłożone dłonie w białych rękawiczkach wyrażają otwartość i życzliwość)
• Do czego zaprasza nas Syriusz? (do wesołej zabawy)
10. . „Polski Syriusz” – wykonanie pracy plastycznej
11. „Europejski masażyk” – zabawa relaksacyjna.
Dodatkowe propozycje dla dzieci:
1. http://kreatywnadzungla.pl/2016/05/swieto-unii-europejskiej-plakat.html – flaga Unii Europejskiej z odbitymi biało-czerwonymi rączkami dzieci
2. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/syriusz-maskotka-unijna/ – wiersz „Syriusz – maskotka unijna”

11.05.2020r./ poniedziałek

INSTRUMENTY MUZYCZNE.

1.Najlepszy instrument – zapraszamy dzieci do słuchania wiersza. Przed przeczytaniem utworu
prosimy, aby dzieci zwróciły szczególną uwagę na to, w jakich sytuacjach może grać instrument, o którym pisze autor. Najlepszy instrument Wojciech Próchniewicz
2.Pytania po wysłuchaniu wiersza mające na celu kontrolę, czy dziecko słucha tekstu czytanego ze zrozumieniem:
3.Zabawa głosem- kodowanie głośników: (załącznik 1)
4. Głośno-cicho, wesoło-smutno.
5.Taniec- kodowaniec -zabawa ruchowa: wg opisu w mailu
6. „Grająca woda” – zabawa badawcza. Wg opisu w mailu
7.Po wielu próbach zapraszamy dzieci do rozmowy: wg opisu w mailu
8. Systematyzujemy wiedzę dzieci: wg opisu w mailu
9. Instrumenty-głoskowanie, czytanie. (załącznik 2) prezentujemy dzieciom obrazki różnych instrumentów:
10.Podobieństwa-różnice rozróżniają instrumenty, mogą opisywać różnice i dzielić na smyczkowe, klawiszowe, perkusyjne (uderzane), dęte (dmuchane), czyli tworzyć zbiory.(Załącznik 2a)
11. Ćwiczenie słuchowe: rozpoznaj instrument. (załącznik3)
Dziecko wysłuchuje i korzystając z ilustracji w załączniku nr 2 wskazuje instrumenty, które wg niego grają.
12. Słuchanie i oglądanie gry na poszczególnych instrumentach:
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=uBBsGM-SmnQ
13. Nauka piosenki śpiewanej w różnym tempie- dzieci mogą tworzyć akompaniament klaszcząc lub wystukując, np. łyżką
https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU
14.Rytmy w naszych oczach- powtarzanie elementów wg wzoru (załącznik 4)

12.05.2020r./wtorek

Temat: Poznajemy literkę „H,h”.

1.Gimnastyka na dobry dzień.na tej stronie znajdą Państwo mnóstwo pomysłów na super zabawy gimnastyczne https://www.facebook.com/Ale-Draka-103467008005718/
2.Spotkania z Panią Literą H, h.Dziś przygotowałyśmy zabawy i zadania z literką „H,h”. Litera ta jest spółgłoską więc zaznacza się ją kolorem niebieskim. Tak wygląda literka „H,h” - pisana w komputerze, a tak piszę się w zeszycie:
Widać różnicę - zwłaszcza, gdy chodzi o wielką literkę. Te czerwone strzałki pokazują jak należy kreślić linie, by powstała ta literka.
2.„H jak harfa” – prezentacja litery w wyrazie.
• Praca z Kartami Pracy nr 16,
• Dziecko czyta literę, czyta w wyrazie „harfa”, dzieli wyraz „harfa” na sylaby i głoski- zauważa kolory właściwe dla samogłosek i spółgłosek.
• wyszukuje literę „h”, „H” pisane i drukowane.
• Wyszukuje obrazki na literę „h”, sylabizuje
• Dziecko przygląda się literom, kształtom i różnicom
• Pisze po śladzie litery „h”
• Czyta tekst.
• Czytanie i utrwalanie wyglądu litery (załącznik 1, 2)
3. Pisanie litery h, H (załącznik 3)
4.Dla chętnych rozróżnianie „h” od „ch” (załącznik 4)
5. A teraz krótkie zdania z ilustracjami. Spróbuj samodzielne przeczytać a jak masz trudności w samodzielnym czytaniu, poproś o pomoc rodziców.

6. Piosenka o literce „H,h”
https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s oraz filmu z ilustracjami i wyrazami na literkę „H,h” https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8
7. zabawa ruchowa.
Dziś Pipi i Myszka Minnie zapraszają do zabawy.
https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M
8.Rozwiąż rebusy: pod rebusami są rozwiązania, więc starajmy się, aby dzieci same rozwiązywały bez podpowiedzi. A może dzieci wymyślą samodzielnei rebusy- pomysły mile widziane w postaci zdjęć
(rozwiązanie: Halina)(rozwiązanie: hamak) (rozwiązanie: hulajnoga)
9. H spółgłoska- czytamy i liczymy.Podział na samogłoski i spółgłoski. Dzieci próbują same określić te kolory oraz policzyć ilość spółgłosek i samogłosek. Przypominamy, ze literka „H,h” jest spółgłoską, zaznaczamy ją kolorem niebieskim. Najpierw wyrazy są napisane czarnym kolorem po to aby dziecko samodzielnie spróbowało wypowiedzieć spółgłoskę i samogłoskę. Przeliczanie ilości samogłosek i spółgłosek ilość w wyrazie , określanie: więcej, mniej.
hotel - ilość spółgłosek- 3, samogłosek -2
hamak – ilość spółgłosek – 3, samogłosek – 2
helikopter – ilość spółgłosek – 6, samogłosek – 4
herbata – ilość spółgłosek – 4, samogłosek -3
huragan – ilość spółgłosek - 4, samogłosek- 3
10. Rozwiąż krzyżówkę. (załącznik 5)
Wyrazy do krzyżówki rozpoczynają się na literę „h”, ale również litera „h” występuje w środku jednego wyrazu, czyli „filharmonia”, oznaczone jest to strzałką, ze w środku.
Hasło można wpisac w kratki na dole krzyżówki.

12.05.2020r./środa
Temat: Orkiestra.

1.Zabawa gimnastyczna https://www.facebook.com/EmiliaRakBP/videos/856382791546169
2. Zapoznanie się z pojęciem orkiestra, na podstawie:
• Ilustracji i wysłuchanych fragmentów filmów
Orkiestra symfoniczna https://www.youtube.com/watch?v=_Q6eThkY-70
Orkiestra dęta https://www.youtube.com/watch?v=oEM-5yvf7cM
• Oraz na podstawie wiersza „Bajka o tym, jak powstała orkiestra leśna”.(załącznik 1)
rozbudzanie zainteresowań muzycznych przez obcowanie z dźwiękiem i rytmem, kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki, rozwijanie wyobraźni, mowy i myślenia
3. Muzyczne ciekawostki (załącznik 2) Jak wyglądają i co oznaczają nutki: cała nuta, półnuta ćwierćnuta, ósemka, szesnastka? Czym jest orkiestra, gra solo? Kto to jest dyrygent i kompozytor? Dzieciaczki przypomną sobie się tu(bo już przerabialiśmy troszkę podobne treści):
• Co to pięciolinia
• Rodzaje nut
• Wartości nut
• Gama
• Kto to jest dyrygent
4.Karty pracy 3 karty pracy (załącznik 3)
• znajdź nutki,
• zaznacz ósemki,
• rysuj po śladzie
5. Orkiestra z domowych skarbów- gra na wykonanych ręcznie instrumentach
Bardzo fajny filmik o tym, jak zrobić trąbę w domu https://nospr.org.pl/pl/aktualnosci/traba-w-nude-zbuduj-swoj-instrument
6.Zabawa ruchowa „ Dyrygent”.
7. Praca z książką: Karty nr 17 i 18
8. Szlaczki- ćwiczenie sprawności grafomotorycznej (załącznik 4)
9. Zadania z literą „h” jak „harfa”(załącznik 5)
10.Czytanka z „h” (załącznik 6)
11. Zabawy i zadania matematyczne (Załącznik 7 i 8)Zadania z zastosowaniem znaków matematycznych +,-,=,<,>

14.05.2020r./czwartek

Temat dnia: Zabawy logorytmiczne- warsztaty dla dużego i małego
1. Głowa, ramiona – zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci i rodzice gestem ilustrują słowa piosenki, dotykając odpowiednich części ciała. Zabawę można przeprowadzić również w języku obcym, np. angielskim (np. na podstawie piosenki: Head, shoulders, knees and toes).

Marta Bogdanowicz.

Gimnastyka, dobra sprawa,
Dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę, w przód i w bok,
Skłon do przodu, w górę skok.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
Kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty, (2 razy)

Oczy, uszy, usta, nos. sł. i muz. tradycyjne
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, (3 razy)
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Link do piosenki po polsku (1szy utwór)
Link do piosenki po angielsku https://www.youtube.com/watch?v=Bp-rWsBpIUU
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E&t=712s

2. Dzisiaj proponujemy Państwu zajęcia logorytmiczne, które wspaniale rozwijają sferę odpowiedzialną za kształtowanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej oraz rozwijają aparat mowy, ćwiczą pamięć i rozwijają percepcję słuchową, czyli uczą słuchać, co w szkole jest n a j w a ż n i e j s z e (załącznik 1)
• Scenariusz ten jest krótki, bo dzisiaj poprowadzi zajęcia Pan z Logorytmiki
• Filmik jest warsztatowy, więc nie ma potrzeby oglądania go od początku. Dla Państwa potrzeb można obejrzeć od 4-tej minuty- wtedy jest instruktaż do zajęć-polecam wcześniej obejrzeć. Są tam pokazy jak przeprowadzić zabawy z dzieckiem.
https://www.youtube.com/watch?v=N-CY3DTo2MQ&feature=youtu.be&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=logorytmika_na_domowo2_link_do_transmisji_live&utm_term=2020-05-06
3. Zabawy:
• Zabawa „Bocian i żaby” (załącznik 2 -podkład muzyczny do zabawy)
• Zabawa Bocianek-modyfikacja- dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną, a czasem i dla starszego nie jest to prosta zabawa, więc zachęcam do tych ćwiczeń (załączniki z odgłosami 1-6 i zwierzętami załącznik 3)
• Zabawa „Skacz jak zając” (załączniki: garnek, łyżka, dużo skarpetek i ekstra humor
• „Głoskowa orkiestra” (załącznik 4 sylabowy i pliki Orkiestra Sz i Orkiestra Ś -pliki muzyczne Orkiestra Sz i ś oznaczają tempo melodii)
• Zabawa „Ognisko” (załącznik 5, plastelina, kredki, patyczki do szaszłyków-opcjonalnie, pliki dźwiękowe: krótkie, średnie, długie)
• „Podaj to”- (załącznik 6 melodia Prząśniczki,4 klocki)
Można też te podkłady wykorzystać do zabawy z dzieckiem w wypowiadanie wcześniej umówionych sylab lub czytanie sylab, np.z literą „h”, ha-ha lub ho-he
Wskazujemy sylaby, a dziecko z podkładem wypowiada je rytmicznie.
Sylaby mogą tworzyć wyrazy- to zależy od potrzeb i pomysłowości Państwa i dzieci.
4. Na koniec można pobawić się w samodzielne granie na garach , czyli z wykorzystaniem sprzętów i naczyń kuchennych.
Bardzo przyjemna propozycja takiej zabawy
https://www.facebook.com/watch/?v=661482221279826

5. A dla chętnych fajna stronka z fb z zajęciami w j.angielskim https://www.facebook.com/nowaeradlaprzedszkola/videos/1733872713402973


15.05.2020r./piątek

Temat dnia: w świecie muzyki.

1. Zabawa „Instrumenty” – dzieci wyobrażają sobie jakiś instrument i udają, że na nim grają. Jedna osoba odgrywa rolę dyrygenta i zaczyna dyrygować. Pozostałe osoby-muzykanci, śledzą pałeczkę dyrygenta i przyśpie¬szają albo zwalniają ruchy rąk czy palców.
Grają w milczeniu i bez uśmiechu. Dyrygent próbuje rozśmieszyć dzieci.
Muzyk, który się uśmiechnie, musi przestać grać. Osobę, która ma grać dyry¬genta, warto wybrać jakiś czas przed zabawą, by mogła się do niej przygotować
2. Masażyk. Dzieci siedzą przed rodzicem, rodzice wyko¬nują masaż pleców dziecka siedzącego przed nim, zgodnie z instrukcją:
Idą słonie …
3. Połącz obrazek z dźwiękiem. Praca z Wyprawką-wypchnięcie elementów gry z Wyprawka karta nr 50.
4. „Czy rozpoznasz instrumenty?”
5. „Orkiestra kuchenna” – potrzebne będą drewniane łyżki, pokrywki od garnków, garnki i metalowe kubki.
Dzieci demonstrują, w jaki sposób można grać na tych improwizowanych instrumentach.
6. „Malowanie muzyki” –Rodzic daje dzieciom kartki formatu A3, farby, pędzle i kubki na wodę. Włącza utwór (kilka razy) i prosi dzieci o zastanowienie się, jaki kolor kojarzy im się z tą muzyką, czy linie, które obrazowałyby ten utwór, byłyby łagodne czy ostre itp. Dzieci słuchają utworu i malują muzykę.
7. Wiersz A.Frączak Ćwir –zachęcamy dzieci do uważnego słuchania wiersza. Przed jego odczytaniem prosimy, by dzieci zwróciły uwagę na niektóre szczegóły.
8. Mądre rozmowy.Po przeczytaniu wiersza prowadzimy rozmowę z dziećmi: Dlaczego wrony były takie zdenerwo¬wane, że wróbel wydaje inne dźwięki niż one? Jak myślicie, dlaczego chciały, żeby wszyscy mówili tak samo? Czy dźwięki „kra” były lepsze lub gorsze od „ćwir”, jak myślicie? Co może oznaczać przysłowie „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”? Czy pasuje ono do każdej sytuacji? Czy wszystkim ludziom musi podobać się to samo? Co to znaczy, że mamy różny gust, różne upodobania? Czy te upodobania mogą być lepsze albo gorsze, tak jak chciały wrony?
9. „Jaka muzyka pasuje?” burza mózgów–zachęcamy dzieci do wypowiadania się na temat różnych rodzajów mu¬zyki: Opowiedzcie, proszę, słowami, jaka muzyka, waszym zdaniem, najbardziej pasuje do tańca? Jaki jest najbardziej znany utwór, który śpiewamy na urodzinach? Czy w każdym kraju ten utwór brzmi tak samo? Jeśli chcecie odpocząć, jaki rodzaj muzyki wybierzecie? Czy dźwięki płynące z lasu, rzeki, szum morza to też muzyka? W jakich okolicznościach śpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”?
• podsumowujemy wypowiedzi dziecka, wspominając, że w określonych sytuacjach niektóre rodzaje muzyki lepiej oddają charakter uczuć niż inne. Warto jednak, by podkreślić, że czasem nasze indywidualne upodobania mogą nie pasować do tych ogólnie przyjętych. Ważne, żeby dziecko zrozumiało, że taka sytuacja jest jak najbardziej w porządku. Można tu przywołać sytuację z wiersza Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, aby jeszcze raz podkreślić, że różnice w upodobaniach są naturalne.
10. „Rytm z nakrętek” –. Para otrzymuje 10–12 nakrętek od butelek typu PET w trzech kolorach.
(Jeżeli nie mamy nakrętek, to mogą być jakieś kawałeczki papieru, chrupki, fasolki, itp.)
Jedna osoba z pary układa rytm 3–4-elementowy, a druga odtwarza ten rytm ruchem w taki sposób, że ten sam symbol odpowiada temu samego ruchowi.
Wzajemnie sprawdzamy poprawność swojej pracy, po czym zamieniają się rolami.
11. „Skojarzenia z muzyką” –włączamy fragmenty utworów. Prosimy, dzieci, aby próbowały odpowiedzieć, do jakich wydarzeń, uroczystości najlepiej pasują te utwory.
Propozycje: Przywitajmy się wesoło https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA, Nazywają mnie poleczka https://www.youtube.com/watch?v=nGeHDkFgbjY
Pójdźmy wszyscy do stajenki https://www.youtube.com/watch?v=nTcq5gsjZVw
We wish you https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis
Walc kwiatów https://www.youtube.com/watch?v=eikD0FLBCsc
Mazurek Dąbrowskiego https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 (zwracamy uwagę na zachowanie postawy szacunku, jeżeli dziecko zamierza zaśpiewać całość Hymnu), Happy Birthday https://www.youtube.com/watch?v=_z-1fTlSDF0.
12. Nasza gitara” –wykonanie instrumentu według instrukcji.
Materiały i przybory:
3. Teraz można poszaleć w rytmie ulubionej muzyki!
Np. https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I
https://www.youtube.com/watch?v=o2EieV3RSFc
13. „Co słychać w hałasie?” – dzieci próbują odpowiedzieć na pytania, w czym może nam przeszkadzać hałas. Naprowadzamy dzieci na wnioski, że hałas jest nie tylko niemiły, lecz także niebezpieczny dla zdrowia.
14. Hałasowanie – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.
• Rozmowa:- Czy zapamiętaliście, dokąd wybrali się Kuba i Buba? Kto im towarzyszył? Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił? Czy to jest kulturalne zachowane, gdy mówimy bardzo głośno w publicznych miejscach? Dlaczego?
15. „Układam sylaby” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu.
16. Praca z książką Księga Zabaw z literami- s.70-71.
17. W załączniku dodajemy materiały do wyboru-to takie przypomnienie treści z tego tygodnia.

Przedszkolowo.pl logo