Grupa V

25.03.2020/środa
Dzień dobry,
Dzisiaj zapraszamy dzieci na zajęcia „Witamy wracające ptaki”. Przesyłamy Państwu propozycje zajęć, zabaw, które pozwolą dzieciom poznać, utrwalić ptaki, które powracają na wiosnę. Dzieci będą mogły rozwinąć swoje kompetencje w zakresie uczenia się, kompetencje cyfrowe, wzbogacą wiedzę o świecie oraz rozwiną swoje zdolności manualne.

Proponowany przebieg:
1.Słuchanie opowiadania S.Kraszewskiego „”Szpacze wesele i ptasie trele” . Odpowiadanie na pytania do opowiadania.
-Jakie ptaki zostały zaproszone na wesele?
-Jakie ptaki przyleciały?
-Kogo szpaki nie zaprosiły i dlaczego?
-Co mówiły o sobie ptaki?
-Co mówiła o sobie kukułka?
-Za co ptaki nie lubią kukułek?
2.Poznanie, utrwalanie wiadomości o ptakach, które odlatują na zimę i powracają na wiosnę. Informacje o różnych ptakach znajdziecie Państwo na tej stronie – zdjęcia, głosy...

http://ptaki.info/?gclid=EAIaIQobChMIxJLszIi06AIVxJrVCh0axw3wEAAYASAAEgJvEvD_BwE
Ptaki Polski – Wiosenne odgłosy https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA
Rozpoznawanie głosów ptaków - https://www.youtube.com/watch?v=dRcEprzTxTA

3.Piosenka "Witaj nam bocianie" - https://www.youtube.com/watch?v=hBrWJCFugRU. Proponujemy naukę słów i śpiewanie piosenki.

4.Kolorowanie ptaków wg wzoru – utrwalanie ich cech charakterystycznych, rozwijanie sprawności manualnej, dokładności.

5.DLA CHĘTNYCH DZIECI DODATKOWO -Tworzenie albumu ptaków z pokolorowanych, wydrukowanych ptaków– podpisywanie samodzielnie lub za pomocą wyciętych lub wydrukowanych liter.

6.„Powróciły ptaki”- #odciskipalców #farba #liniepapilarne. Praca plastyczna polegająca na moczeniu palców w farbie i odciskaniu na papierze i dorysowywaniu pozostałych elementów. Dziecko może też stworzyć dowolną pracę plastyczną z tych materiałów, którymi dysponuje w domu.

26.03.2020r./czwartek
„Marcowe zabawy”
Dzisiaj zapraszamy dzieci na różnorodne zabawy, poprzez które - będą się uczyły, zdobywały wiedzę o zwiastunach wiosny, o pierwszych wiosennych kwiatach, cechach charakterystycznych wiosny. Poznają literę G,g, rozwiną swoje umiejętności w zakresie czytania, pisania.

Proponowany przebieg kolejno wg załączników:
1.Oglądanie Prezentacji komputerowej o zwiastunach wiosny.
2.Słuchanie wiersza o „Pierwiosnek” W.Broniewskiego. Poznawanie utrwalanie nazw wiosennych kwiatów – krokus, tulipan, przebiśnieg, pierwiosnek. Dobieranie podpisów do kwiatów. Czytanie. Opisywanie charakterystycznych cech kwiatów.
Jeszcze w polu tyle śniegu, Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu, Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.
Witaj, witaj kwiatku biały, Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały, W niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
„Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły, Czyś nie widział jej przypadkiem?”
Lecz on widać milczeć wolał. O czym myślał – któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, Szepnął cicho: „Jak tu ładnie…”
Pytania do wiersza:
Jak nazywa się kwiatek, który wyrósł na brzegu?
O jakiej porze roku mowa w wierszu?
Która pora roku była przed nią?
Jaka będzie następna?
O jakich charakterystycznych cechach wiosny wspomina autor?
3.Piosenki „Pachnąca wiosna”https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y
Piosenka „Wiosenna poleczka” https://www.youtube.com/watch?v=Zo15eetAJZY
4.Zabawy z literką G, g – poznanie i utrwalanie literki, rozwijanie umiejętności pisania, układania wyrazów z liter, czytania prostych wyrazów, analizy i syntezy – praca z kartami pracy. Układanie literek ze sznurka, wstążeczki, plasteliny – tak, aby dziecko zapamiętało G,g
Wycinanie liter, układanie, przyklejanie wyrazów, garnek, goryl, gawron –rysowanie obrazka do wyrazów.
5.Obrazki z liter – utrwalanie liter poprzez tworzenie, rysowanie obrazków z różnych literek https://www.youtube.com/watch?v=8y2eFlLPnbI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mgAMnw4itYYECE-j8-89UV6lmdepxg39pKg15_eARiCdBV7GxlAWWcgU
6.Wiosenne plątaninki literowe – kreślenie pośladzie, wpisywanie liter, czytanie powstałych wyrazów.
7.„Wiosenne kwiaty” –konstruowanie tulipanów z rolek papieru i papieru kolorowego lub hiacyntów. Zależnie od tego czym dysponujecie Państwo w domu – dzieci mogą tworzyć inne prace na ten temat -wg własnego pomysłu.

27.03. 2020/Piątek
WIOSENNE ZABAWY MATEMATYCZNE
Dzisiaj zapraszamy dzieci na „Wiosenne zabawy matematyczne”. Dzieci mają więcej kart pracy do wyboru – mogą wykonać tyle zadań, ile maja ochotę i na które ma ochotę – karty są o różnym poziomie trudności.
1.”Rachunki Pani Wiosny” - Zabawy matematyczne wg E.Gruszczyk –Kolczyńskiej . poznawanie, utrwalanie dodawania i odejmowania dla którego początkiem jest wiersz. : Przed czytaniem proszę przygotować 10 klamerek do bielizny i papierowe tacki lub tekturki dla dziecka
Dzieci słuchają zagadek matematycznych, wykonują obliczenia przy użyciu klamerek i tacek lub tekturek. Polecenie dla dzieci: Za chwilę przeczytam powoli wiersz. Waszym zadaniem jest przyczepienie do np. tekturki tylu klamerek (od bielizny), ile kwiatów pojawi się we fragmencie wiersza. Zwróćcie uwagę na pytania, które mówią o obliczeniach. Wtedy będziemy wspólnie liczyć, ile kwiatów – klamerek zebraliście
Przyszła wiosna do lasku, Z kluczykiem przy pasku.
A te kluczyki brzęczące, To kolorowe kwiaty pachnące.
Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy. Oblicz proszę, ile kwiatków wyszło
Spod zimowych pierzynek ? Stąpa wiosna po łące.
Zbiera kwiaty pachnące. Ma trzy stokrotki, cztery tulipany.
Powiedz, z ilu kwiatków Zrobi wiosna bukiet pachnący?
Chodzi wiosna po lesie. Promyki słońca w koszach niesie.
Dwa kosze ma dla kwiatków, Trzy dla trawki, Trzy dla leśnej zwierzyny.
Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny? •
Pytania, zadania - opowiadania po wysłuchaniu wiersza – rozwiązywanie działań – można wykorzystać załączone żetony kwiaty do wycięcia, lub narysować swoje:
•Ile kwiatów wyszło spod zimowej pierzynki? 3 zawilce i 3 krokusy. Ile to razem? 3+3=6
•Wiosna chce sobie zrobić bukiet i zbiera kwiaty, 3 stokrotki i 4 tulipany. Ile wiosna nazbierała kwiatów?3+4= 7
•Ile koszy przyniosła Wiosna dla leśnej rodziny? 3+3=6 .
•Układanie wiosennych opowiadań matematycznych – działania i rozwiązania.
2.Zabawa, wesoły taniec z boćkiem i żabą z piosenką – „Żabie kroki” https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
3.Zabawy – ćwiczenia interaktywne, w czasie których dziecko może doskonalić liczenie, porównywanie liczb - sprawdzić, czy dobrze liczy, usłyszeć pochwałę-oraz rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe - https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-math-counting/e/counting-out-1-20-objects
4.Ile tu rośnie tulipanów? – doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności liczenia – karta pracy
5.Sudoku Kwiatowe – rysowanie na karcie pracy tylu kwiatów, motyli i biedronek, i pszczół, aby w każdym rządzie było po jednym
6.Bocian– pocięcie obrazka na 10 pasków, ułożenie od 1-10 i przyklejenie – utrwalenie kolejnych cyfr
7.Dodawanie – (zadanie trudniejsze – dla chętnych) – rozwiązywanie działań z dodawaniem
8.Kolorowanie wg kodu i odkodowanie obrazka (krokus)
9. Wiosenne gry matematyczne – rysowanie, tworzenie gier matematycznych – , z chodniczkiem cyfrowym. Można wykorzystać obrazki wiosennych kwiatów, ptaków – do wspólnej gry w domu. Można tworzyć je z rodzeństwem, rodzicami.

30.03.2020r./poniedziałek

Szczegółowy scenariusz znajdą Państwo jak zwykle w mailu.
30 III.Tematyka tygodniowa: Zwierzęta na wiejskim podwórku.
Temat dnia: W gospodarstwie.

Przebieg:
1.ćwiczenia poranne -Zestaw ćwiczeń porannych https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
2.zabawa dydaktyczna -Na wiejskim podwórku.
- dajemy dziecku wizytówki z nazwami zwierząt (krowa, kura, koń, kaczka, gęś)
Dziecko odczytuje napisy i pokazuje sposób poruszania się danego zwierzęcia.
Następnym etapem zabawy może być zaaranżowanie -prostokątnej lub kwadratowej- przestrzeni na dywanie (stole, biurku, dużej kartce, obrusie) dla zagrody wiejskiej
Rodzic jest w zabawie gospodarzem i prowadzi zabawę w następujący sposób:
-ustawia obrazki zwierząt w dowolnym miejscu wybranej przestrzeni (po prawej, lewej, na środku, w górnym lewym rogu, w dolnym prawym, itp.)
-Zapraszam wszystkie kury na moją prawą stronę (dziecko układa wizytówki "kura", po prawej stronie). Zapraszam wszystkie konie, aby ustawiły się przede mną. Zapraszam wszystkie krowy, aby stanęły po mojej lewej stronie itp. Zabawa trwa, dopóki wszystkie wizytówki nie zajmą określonego miejsca na wiejskim podwórku.
W następnej rundzie można zamienić się rolami.
3.praca z obrazkiem--Co to jest gospodarstwo wiejskie? Jakie jeszcze zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku? Jak się nazywają samce, jak – samice, a jak – młode tych zwierząt? W jaki sposób należy się zachowywać wobec zwierząt?
-jakie widza różnice w obu ilustracjach.-dziecko powinno budować zdania opowiadając obrazek, np. Na górnym obrazku widzę….. Obok krowy stoi…- zwracamy uwagę na to, że nie wolno podchodzić do nieznajomych zwierząt, nie należy ich straszyć ani zaczepiać.
4.zabawy w j.angielskim można wprowadzić w rozmowie słownictwo języka obcego, np. angielskiego (koń – horse, krowa – cow, owca – sheep, kura – hen, świnia – pig). Link do piosenki w j.angielskim: „Old Mc Donald had a farm” https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
5.zabawy ruchowe „Krowa”. Jeżeli na to pozwala ilość osób w domu, to można zabawić się w wersję popularnej zabawy na warunkach mieszkaniowych. Wybieramy kto będzie „krową”.

31.03.2020r./wtorek
Szczegółowy scenariusz znajdą Państwo- jak zwykle- w mailu

Temat dnia: DOMY ZWIERZĄT

Przebieg:1.ćwiczenia poranne zumba na dobry humor od rana
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL

2.opowiadanie z zabawą rozwijającą aparat mowy Dzień dobry zwierzątka – zabawa rozwijająca aparat mowy. Prosimy, żeby podczas słuchania opowiadania naśladowały ruchami narządów mowy i dźwiękami zachowania zwierząt.

3.zabawa ruchowa- „Tyle kroków” – zabawa słuchowo-ruchowa.
-wypowiadamy nazwy zwierząt: krowa, kot, kura, indyk, koń, owca, a dzieci dzielą je na głoski i wykonują tyle kroków do przodu, ile głosek jest w danym słowie.

4.wiersz-rozmowa z dziećmi na temat wiersza: Czy wiersz was rozbawił? Dlaczego? Które zwierzę was najbardziej rozbawiło? Jakie zwierzęta zapamiętałeś (-aś).Posłuchajcie wiersza jeszcze raz i powtórzcie rymujące się słowa. -O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? Gdzie zwykle mieszkają te zwierzęta? Dlaczego właśnie tam? Gdzie chciało zamieszkać każde z tych zwierząt? Jak się skończyły ich próby zamieszkania w innych niż zwykle miejscach? Czy to były odpowiednie dla nich domy? Dlaczego? Co by było, gdyby człowiek chciał zamieszkać w tych miejscach, które wybrały zwierzęta? Po co zwierzęciu potrzebny jest dom?

5.zabawa obrazkowo-wyrazowa „Zwierzeta do domu”- można pociąć na wyrazy, obrazki zwierząt i obrazki domków
• rozkładamy domy zwierząt. Przy każdym domku kładzie ilustrację zwierzęcia, które w nim mieszka. Dzieci losują etykiety z globalnie odczytywanym wyrazem-nazwą zwierzęcia.
W kolejnej fazie można układać wyrazy i do nich dopasowywać zwierzęta i domy.

6. Zabawa matematyczna:
- liczą, ile jest zwierząt w domkach – zbiorach. Dokonują porównania liczebności zwierząt w domkach. Odpowiadają na pytania: Których jest więcej? Których mniej? O ile? Jak to sprawdzić?(układając w rzędach i rodzajami, np.rząd ślimaków, pod spodem rząd bocianów, itd.) Których jest tyle samo?
Za pomocą sylwet układają ilustracje do zadania matematycznego:
Olek w lesie widział 3 dziki i dwa dudki. Ile razem zwierząt widział Olek w lesie?
Pod obrazkami dziecko układa działanie 3+2=5
Na łące było 7 bocianów i 4 odfrunęły. Ile zostało? 7-4=3
• „Matematyka w zagrodzie” –przygotowujemy liczmany, np. nakrętki po napojach, guziki, ziarenka fasolki lub ryżu. Dzieci układają je zgodnie z treścią zadań i przeliczają, np.:
1. W gospodarstwie pani Kasi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Kasia ma zwierząt?
2. Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu?
3. Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku?

7.zabawy plastyczne „Tajemnicze zwierzę”

8.memory zwierzaki- Można prosić, by dzieci narysowały zwierzęta w parach – narysowane zwierzęta powinny być jak najbardziej podobne do siebie. Kładziemy kartki obrazkami w dół na podłodze. Dzieci grają w memory – kolejno szukają par takich samych zwierząt.

01.04.2020r./środa

Na dobry początek dnia 1.04 filmik o psikusach: życzymy udanego Prima Aprilis https://www.youtube.com/watch?v=2v6-g0OJUvc

Temat dnia: Zagroda- Zwierzęta w gospodarstwie.

1.ćwiczenia poranne: https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

2. Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny .„Zwierzęta w gospodarstwie”
•rodzic odtwarza nagrania odgłosów zwierząt najpierw bez obrazów:
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE, które mogą zamieszkiwać wiejską zagrodę: psa, kota, kozy, owcy, krowy, świni, konia, kury, koguta, indyka, gęsi, kaczki.
Zadaniem dzieci jest zapamiętanie jak największej liczby zwierząt, których odgłosy usłyszały.
Następnie prosimy by dzieci wymieniły te zwierzęta.
•Następnie odtwarzamy wybierane losowo dźwięki, a dziecko odpowiada, jakie zwierzę usłyszało i spośród przygotowanych ilustracji wybiera tę, która je przedstawia.
•W kolejnym etapie: słucha odgłosów i ogląda z obrazem na filmie. Wsród obrazków wyszukuje te, które przedstawiają te zwierzęta, które w danym momencie są na filmie.

3.Zabawa rozwijająca analizator wzrokowy: Obrazki można pociąć każdy na 2-3 części i dzieci składają w całość, naklejając na kartkę, na której mogą umieścić napis „ZAGRODA”- literki mogą dzieci wyciąć i pokolorować dowolnie.

4. Zabawa słowna rozwijająca słownictwo czynne: Rodzic pyta: Widziałeś kiedyś to zwierzę? Opowiedz coś o nim.
•Można opisać wygląd używając przymiotników określających budowę ciała, kształt, ilość nóg, skóre: owłosione, upierzone, puszyste, rogate, długie, wysokie, grube, itp., można opisac ilośc nóg.

5.Zabawa muzyczna. Można wykorzystać wersje z ubiegłych zajęć- też umieszczałam link lub taką inną wersję:” Dziadek Donald farmę miał” https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q – zabawa muzyczna do piosenki.
•Dzieci próbują wspólnie śpiewać piosenkę, poruszając się w wybrany sposób w jedną stronę (np. krokiem dostawnym, skacząc na jednej nodze, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc pod nimi). Gdy dzieci nauczą się tekstu piosenki dzieci proponują kolejne zwrotki o innych zwierzętach- mogą wymyślać samodzielnie i naśladowac ich odgłosy.

6.„Na wiejskim podwórku” – praca plastyczna.
•Można wykorzystać tu plastelinę, kawałki zielonej wełenki, lub bibułki na trawkę, pudełka po jogurcie na domek, co kto ma pod ręką, a nasze dzieci są kreatywne i dzieci mogą stworzyć własną zagrodę. Mogą wyciąć z powyższych obrazków i wykonać metodą kolażu jakieś obrazki.
•Dzieci wykonują makiete wiejskiego podwórka lub kolaż. Na koniec przygotowują wystawę, podczas której chętne dzieci opowiadają, co przedstawiają ich prace.

7.„Wiejski wyścig”– przygotowanie gry ściganki. Kartka A3 i kredki ,pionki, kostki do gry. Dzieci rysują planszę do gry, która się dzieje na wiejskim podwórku – oznaczają miejsce startu i mety, rysują pola trasy. Mogą przygotować pola-niespodzianki (droga na skróty lub cofnięcie się). Po skończeniu ustawiają na polu start swoje pionki, rzucają kostka i przesuwają się o wylosowana liczbę pól. Pionki mogą być z nakrętek na butelki i naklejone na nie obrazki ze zwierzętami.

8.„Łap piłkę” – zabawa na orientację. Dziecko siada na dywanie. Rzucamy piłkę do dziecka, podając przy tym nazwę zwierzęcia. Dziecko łapie piłkę i naśladuje głos wskazanego zwierzęcia. Następnie odrzuca piłkę podając nazwę zwierzęcia i też rodzic musi naśladowac dźwięk. Można narzucać coraz szybsze tempo zabawy. Lub wprowadzić tzw. błąd, jak przy zabawie w kolory, ze pośród nazw zwierząt można mylnie podac nazwę niezwiązaną ze zwierzęciem, np. stół, czy musztarda (żeby było niespodziewanie i może zabawnie) i na taki wyraz nie łapię się piłki.

9. „Liczymy zwierzęta” – zabawa matematyczna.
•rozdajemy dzieciom liczmany, np. nakrętki po napojach lub plastelinkowe kuleczki.
•Podaje treść zadań, dzieci dokonują obliczeń za pomocą liczmanów.
Przykładowe zadania (dodawanie w zakresie 10):
W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie?
Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 4 pisklęta, a po kolejnej chwili – jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło?
Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące?
W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej ścianie. Ile snopków siana stało w stajni?
Na wiosnę w gospodarstwie urodziło się jedno źrebię, dwoje cieląt, cztery kurczęta i dwa koty. Ile zwierząt urodziło się na wiosnę w gospodarstwie?
•Po wykonaniu każdego zadania można zrobić ilustrację do treści.

10.Baranki w zagrodzie. Praca plastyczna z możliwością wykorzystania jej jako dekoracje.
świąteczne:
https://www.youtube.com/watch?v=sytdJYeyYIY

11.Proponujemy również zabawę w określanie przez dziecko tzw. stosunków przestrzennych wyrażanych słowami ”na, przy, obok”, czyli orientację w przestrzeni, co stanowi jeden z warunków osiągnięcia dojrzałości szkolnej dziecka.
http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661

02.04.2020r./czwartek
Jak zwykle pełny scenariusz jest na poczcie e-mailowej.

Temat dnia: Od jajka do …omleta.

Przebieg:

1.Jak skacze zwierzę-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g
2.Najpiękniejsze… – słuchanie opowiadania, Grzegorz Kasdepke. Zapraszamy dzieci do wysłuchania opowiadania.
3. rozmawiamy z dziećmi na temat tekstu: O jakich kurczakach marzyły kury? Co kury zrobiły z jajkami? Jakiego koloru były małe kurczaczki? Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj? Dzieci szukają odpowiedzi w dostępnych książkach i czasopismach, korzystają z własnej wiedzy. Podają przykłady zwierząt, które wykluwają się z jaj.
4.Gatunki zwierząt. -ciekawostki dla Małego Badacza. Możemy pomóc nazwać kategorie tych zwierząt, które rodzą się z jajka: owady, ryby, gady, płazy, ssaki. Wśród ssaków zaledwie dwa gatunki – dziobak i kolczatka. Tu umieszczamy zdania do czytania dla dzieci (dużym drukiem)- jeżeli z jakimś trudniejszym wyrazem dziecko ma problem, to pomagamy mu. Przypominamy, ze zdanie zaczyna się duża literą, a kończy kropką. Małym drukiem są treści do przeczytania dziecku przez rodzica.
5. „Jajko” – zabawa badawcza. Wyjaśniamy dziecku, ze na surowych skorupkach jajek żyć może salmonella i dlatego należy je zawsze wcześniej wyszorować, zanim będziemy przygotowywać potrawę lub teraz stosować do zabawy badawczej.
Jeżeli by to było możliwe (hmm…), to można by było pokazać dziecku jak najwięcej różnych rodzajów jaj: kurze, gęsie, przepiórcze, strusie; małe, duże, w różnych odcieniach.
6.„Jajeczne wyścigi” – zabawa ruchowa. Dzieci otrzymują ugotowane jajko i 2 łyżki .Na sygnał dziecko kładzie jajko na łyżkach i jak najszybciej idą do umówionego przedmiotu- może to być krzesło, obchodzi je i wraca na miejsce tak, aby jajko nie spadło. Można ustawić w telefonie stoper i określić w jakim czasie należy przebyć drogę.
Możemy utrudnić zadanie i między linią startu a krzesłem ułożyć tor przeszkód.
7.Omlet misia – zabawa matematyczna.
•Potrzebne będą: 5 surowych lub ugotowanych jajek, miska, wiaderko lub garnek, ilustracje przedstawiające świnki i traktor, wycięte z kartonu ślady kurzych łap. W tajemnicy przed dziećmi w różnych miejscach rozkładamy ukryte umyte jajka lub ich obrazki:
1 w przykrytej misce, którą stawia przed sobą; 1 pod wiadrem; 1 za ilustracją przedstawiająca świnki; 1 za doniczką, do której prowadzą ślady łap kury; 1 za ilustracją traktora.
•Zapraszamy dzieci i zaczynamy czytać wiersz-opowiadanie, trzymając w ręce pluszowego misia: Posłuchajcie uważnie opowiadania i pomóżcie głodnemu misiowi odnaleźć jaja na omlet.
(poniżej obrazki do zabawy-można wyciąć lub wcześniej narysować wspólnie z dzieckiem. Można też ukryć napisy, a dziecko będzie mieć dodatkowe zadanie odczytać je)
8.Potrawy z jajek:
•„Pasta jajeczna” – samodzielne przygotowanie kanapek z pasta jajeczną.
prosimy dzieci, by powiedziały co można zrobić z jajek oraz do przygotowania jakich potraw wykorzystuje się jajka.
Dzieci podają swoje pomysły- dopytujemy, czy dzieci lubią wymienione danie, czy jest słodkie, czy słone, czy częściej się je zjada na śniadanie, na obiad, na deser czy na kolację.
Na koniec rozmowy proponujemy, żeby dzieci własnoręcznie wykonały kanapki z pastą jajeczną.
Na koniec dzieci degustują wykonane przez siebie kanapki.
•Omlet z 5 jajek- można wspólnie zrobić taki omlet- mój przepis jest prosty: na każde jajko 1 łyżka mąki, 1-2 mleka, troszkę soli, wymieszać, dodać ubitą pianę i lekko wymieszać razem.
To na rozgrzany olej i gotowe. Można dodać dżem lub co lubimy.
•Pomysły na inne potrawy z jajek: Tu kilka linków na pomysły z jajkami- spokojnie można zrobić to razem z dzieckiem.
Racuch gigant https://www.youtube.com/watch?v=WqahFqL_zIY
Chleb w jajku https://www.youtube.com/watch?v=Msx2RFBszcE
omlet z gotowanych jajek https://smaker.pl/przepisy-przekaski/przepis-omlet-z-gotowanych-jajek,158990,tradycyjna-kuchnia.html
faszerowane jajka- kurczak wielkanocny https://www.youtube.com/watch?v=4PLmzZZULa4

03.04.2020r./piątek
szczegółowy scenariusz w poczcie em

Temat dnia: "Przetwory z mleka".

1. Gimnastyka dla smyka:w załączniku plik muzyczny
2.Przetwory z mleka
zapraszamy dzieci do wysłuchania tekstu i możemy tu chwilke porozmawiać, ze w dobie pandemii niestety, ale do sklepu chodzimy z dziećmi..:
3.Wiersz. „Przetwory z mleka” Bożena Forma
4.Piosenki „Krówka Muufka”, Czarna krowa””
https://www.youtube.com/watch?v=n-LmEiu-kZQ
https://www.youtube.com/watch?v=zeRyW1Fly9g
5. zdania do czytania:
To krowa. Krowa daje mleko. Tu stoi owca.To koza. Koza ma rogi.
•Prosimy dzieci, by na podstawie wysłuchanego wiersza i własnej wiedzy powiedziały, jakie produkty są zrobione z mleka.
•Dzieci podają nazwy produktów, dzielą je na sylaby, podają pierwszą i ostatnią głoskę, przeliczają ilość głosek (to co słyszymy), ilość liter (czytanych).:
ser, mleko, jogurt, kefir, śmietana
•Po każdym przykładzie dopytujemy dzieci, czy lubią dany produkt.
6.Zabawa w sklep.
Bawiąc się w sklep, dzieci rozwijają przede wszystkim swoją wyobraźnię. Uczą się także odpowiednich zachowań społecznych. Mogą dowiedzieć się między innymi (niekiedy z pomocą rodzica):
ona czym polegają ceny, czemu kupujemy za pieniądze,
ojak operować konkretnymi kwotami, w tym również nauczyć się cyfr, a także wykonywania prostych działań matematycznych,
oczym różnią się monety od banknotów,
ojakie są rodzaje sklepów i jakie towary można w nich dostać,
ojakie produkty można kupić pakowane, jakie na wagę, a jakie na sztuki,
ojak zachowywać się podczas zakupów,
oże artykuły codziennego użytku nie biorą się znikąd – rodzice samodzielnie robią zakupy, które następnie przynoszą do domu.
•Co więcej, zabawa w sklep to także okazja do poprawienia umiejętności miękkich: nauczy dziecko podejmowania odpowiednich decyzji, asertywności, a także pomoże w kontakcie z drugą osobą. Jeśli maluchów jest więcej niż dwójka, będą mogły np. stawać w kolejce do sklepu i uzgadniać między sobą, które pierwsze powinno zrobić zakupy.
•Jak urozmaicić zabawę w sklep?
•Można przygotować z dziećmi umowne pieniądze oraz ceny, wcześniej ustalić rodzaj sklepu, cennik oraz miejsce do zabawy, np. część kuchni, czy jakieś pudełka na półki.
•W załączniku monety do pokolorowania i wycięcia oraz banknoty, plus 50 zł do pokolorowania.
7.„Produkty z mleka” – polisensoryczne poznanie produktów mlecznych.
•prosimy dzieci, by powiedziały,co można zrobić z mleka, gdzie w sklepie stoją produkty mleczne, i dlaczego.
•Dzieci oglądają dostępne w domu produkty, mogą je próbować, wyrażać jak smakuje, jak pachnie, jaką ma konsystencję w dotyku. (produkty mleczne, np. kefir, jogurt, śmietana, ser żółty, twaróg, serek topiony, serek kanapkowy, ser typu feta, mozzarella, ser wędzony, masło)
•Można pozwolić dziecku zrobić zapiekankę lub kanapkę samodzielnie.
8.Doświadczenie z mlekiem: https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g
(wyjaśnienie: dzieje się tak w wyniku różnic w napięciu powierzchniowym różnych cieczy)
A kto bardziej ciekawy, to zapraszam na inny filmik w temacie napięcia powierzchniowego
https://www.youtube.com/watch?v=uuj-MftzoFo


06.04.2020r./poniedziałek

Dzisiaj proponujemy temat: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT.
1.”Bajeczka Wielkanocna” – dzieci przygotowują kartkę i ołówek, aby w czasie słuchania bajeczki zapamiętać, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności - odpowiedź rysują lub zapisują w dowolny sposób. Następnie słuchają „Bajeczki Wielkanocnej” Po wysłuchaniu odpowiadają na pytania wspomagając się rysunkiem, notatkami: Kogo najpierw obudziło słońce? Kto był drugi? Kto – trzeci?
-Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych?
2.Znaki Wielkanocy – słuchanie piosenki i oglądanie filmiku o symbolach Wielkanocy
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
3. Wielkanoc czytanie – Strona Nr 1 - analiza i synteza słowa. Czytanie. Wskazywanie samogłosek i spółgłosek Dzielenie na sylaby i głoski. Odczytanie powstałego napisu -Wielkanoc (Karta Nr 2). Pocięcie wydrukowanego obrazka, ułożenie zgodnie ze wzorem, przyklejenie. Odczytanie powstałego napisu -Wielkanoc.
4.Wielkanocne tradycje i zwyczaje ludowe - oglądanie filmiku edukacyjnego, w którym starszy kolega ze szkoły opowiada o tradycjach i zwyczajach ludowych
https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8
5.„Taniec piskląt w skorupkach” - Posłuchaj melodii i spróbuj wymyśleć lub naśladować taniec wesołych kurczaczków do muzyki – możesz zaprosić do zabawy mamę lub tatę.
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw
6. Piosenka o sprzątaniu domu – Mała Orkiestra Dni Naszych – słuchanie i nauka https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
Rozmowa o przygotowaniach do Świąt, o porządkach domowych przed Świętami – zachęcanie dzieci do włączania w pomoc wykonywaniu prostych prac
7. Pisanki litery – kolorowanie tylko tych pisanek na których znajdują się litery tworzące słowo - W-I-E-L-K-A-N-O-C (po wcześniejszej analizie głosek w wyrazie)
8. Zadania trudniejsze – dla dzieci z większą umiejętnością czytania – wykreślanka literowa i krzyżówka
9. Wielkanocne dekoracje – przygotowanie wybranej pracy plastycznej, konstrukcyjnej zgodnie z możliwościami, którymi dysponujecie Państwo w domu
„Baranek z patyczków kosmetycznych” - https://www.youtube.com/watch?v=P-6HhB5Qw8g
ZAJĄCZEK ZE SKARPETKI - https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
KRÓLICZEK ZE ŚCIERECZKI - https://www.youtube.com/watch?v=fUxlq7RM7yw


07.04.2020r./wtorek

TRADYCJE WIELKANOCNE

1.Wielkanoc w Domowym Przedszkolu https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY
oglądając film dzieci poznają różne ludowe tradycje wielkanocne. Zobaczą jak można zrobić projekty pisanek na kartkach , obejrzą inscenizację wiersza o pisankach. Spotkanie z gospodynią, która przyniosła różne pisanki pozwoli im dowiedzieć się o tradycji malowania pisanek, o różnych sposobach ich tworzenia , o Baranku Wielkanocnym, o stole wielkanocnym, o ciastach – babce, mazurku (dzieci pokażą jak go udekorować). Następnie posłuchają „Opowieść o dzwoneczku wielkanocnym”. Poznają zwyczaj wożenia przez dzieci kogucika z piosenką „Wieziemy kogucika”, dowiedzą jak dawniej dzieci bawiły się w Święta, poznają starą, tradycyjną, wielkanocna zabawę w parach Jajakami oraz zwyczaj Śmigusa Dyngusa. Poznają piosenkę „Panieneczka mała” z zabawa ruchową.

2.„Taniec piskląt w skorupkach” – ponieważ dzieci chwilę siedziały zapraszamy znów do tańca wesołych kurczaków https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw

3.„Pisanki, pisanki” - Słuchanie i nauka piosenki „Pisanki, pisanki” – można trochę się „poruszać” do muzyki - https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8

4.„Wielkanocny telefon” – zabawa rozwijająca słuch, koncentrację uwagi - na wzór „Głuchego telefonu” W zabawie bierze udział najlepiej kilka osób. Dorosły mówi mu na ucho pierwszemu dziecku, osobie hasło związane z nadchodzącymi świętami, np.: Wielkanoc to czas radości; Znamy tradycje wielkanocne, Baranek Wielkanocny, Śmigus-Dyngus, Malujemy pisanki, Koszyczek Wielkanocny, Zapraszamy do wielkanocnego liczenia. (W kolejnych rundach dzieci same wymyślają hasła)

5.„Jajka Kurki Złotopiórki” - zabawy matematyczne, zadania do wykonania:
Wytnij z papieru kolorowego 10 jajek w różnych kolorach i o różnej wielkości
Układaj je stole lub podłodze
•od największego do najmniejszego
•teraz od najmniejszego do największego ułożenie 10 papierowych jajek (na kartce od największego do najmniejszego (pamiętaj, że układamy od strony lewej do prawej),
•a –teraz przelicz jajeczka
•określ wielkość jajeczek - używaj określeń: największe, mniejsze, takie samo
•teraz odpowiadaj na pytania mamy/ taty: Jaki kolor ma jajko czwarte?, które z kolei jest jajko pomarańczowe?, które jajka są większe od jajka zielonego?, które jajka są mniejsze od jajka czerwonego?

6.„Rzuć kostką i maluj pisanki” – zabawa matematyczno- plastyczna doskonaląca umiejętność liczenia, dodawania, znaj ości cyfr, kolorowania
- I strona - Dziecko rzuca kostką, liczy oczka i maluje pisankę, która ma cyfrę odpowiadającą liczbie wyrzuconych oczek
- II strona - Rzuć dwiema kostkami – dodaj do siebie cyfry i pomaluj pisankę z odpowiednią liczbą

7.Wielkanocne Sudoku – rozwiązywanie wybranego z zestawu zadania.

8.Wielkanocne karty pracy:
•rysowanie w koszyczku tylu pisanek, ile wskazuje dodawanie na koszyczku
•kolorowanie wg kodu

9.Wielkanocna pisanka – z białego papieru (lub jajka) na patyczku – z bazi
https://www.youtube.com/watch?v=T4zTfRhLn-c
lub pisanka wykonana inną dostępną techniką dostępną w domu (pisaki, farby, kolorowy papier) – projekt pisanki do wykonania na później.


08.04.2020r./środa

Temat: Koszyczek wielkanocny
1.Tradycje i zabawy wielkanocne – film animowany interaktywny, przedstawiający w atrakcyjny sposób tradycje palm wielkanocnych, Pucheroków, Śmigusa-Dyngusa, oraz stare zabawy z jajkami, pisankami https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U

2.„Legenda o białym baranku” – słuchanie wiersza Urszuli Pakuły
Polecenie dla dziecka - Zastanów się, proszę, podczas słuchania, o co pokłóciły się zwierzęta w koszyku. Postaraj się zapamiętać co znalazło się w koszyku wielkanocnym.
Legenda o białym baranku Urszula Pukała
Posłuchajcie tylko ile było krzyku, gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.
Malutkie kurczątko, bielutki baranek, Brązowy zajączek i kilka pisanek.
Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, jestem najpiękniejszy, żółty jak salami.
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, falujące piórka tak jak u kaczuszki.
Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, jestem cały z cukru, mam cukrową mamę.
Dzieci na mój widok bardzo się radują i z mojego grzbietu cukier oblizują.
Brązowy zajączek śmieje się wesoło, jestem z czekolady – opowiada wkoło.
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, już na sam mój widok dzieciom ślinka leci.
Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, dziwi się pisanka zielona jak łąka.
Dziwią się pisanki żółte i czerwone, brązowe, różowe, szare, posrebrzone.
Polecenia dla dziecka – sprawdzamy co zapamiętały i czy słuchały uważnie. Jeśli dzieci mają trudność ze znalezieniem odpowiedzi na pytania zadane przed przeczytaniem wiersza, można przeczytać wybrany fragment jeszcze raz. Zachęcanie dzieci, by próbowały sformułować porównania. np. Zielony jak łąka, żółty jak..., czekoladowy jak… itp. Jeśli dzieci mają trudność ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie można przeczytać wybrany fragment jeszcze raz.
Pytania do rozmowy:
- Kto gościł w wielkanocnym koszyku?
-O co pokłóciły się zwierzątka?
- Spróbujcie przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku.

3. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne – piosenka opowiadająca co znajduje się w koszyku wielkanocnym, co zawiera święconka - https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

4. Koszyk wielkanocny – co do niego wkładamy i dlaczego – oglądanie filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=84MQP7KNC2g
lub Tradycyjny koszyk wielkanocny https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ

5. Przygotuj koszyczek wielkanocny – Ćwiczenie spostrzegawczości – zadaniem dziecka jest połączenie wybranych produkty z wybranym koszykiem i pokoloruj.

6.„Wielkanocna pisanka” - ozdabianie szlaczkami pisanymi po śladzie i samodzielnie.
7.„Wielkanocny labirynt” – kreślenie linii po śladzie (plik)
8.„”Obrazek wielkanocny” – kolorowanie wybranego obrazka.
9.„Dorysuj drugą połowę”.
10.Koszyk wielkanocny – do wyboru zależnie od materiałów dostępnych w domu (pomysły w pliku). Jak zrobić koszyk wielkanocny z papieru? https://www.youtube.com/watch?v=-GJe1F-tX1Y&list=PLWDc9K9e0ufZXlSz1NEfIVQ-1cb1frMYp&index=9

09.04.2020r./czwartek

Temat: Pisanki, kraszanki, jajka malowane

1.Wielkanocna przygoda – oglądanie bajki z serii Domisie
https://www.youtube.com/watch?v=QIk1KXdYsmU
2. „Bajka o pisankach” – Słuchanie opowiadania A.Galicy.
3. „Bajkowa drużyna – ko, ko, ko” – gdzie są moje dzieci?” – słuchanie i próby śpiewania z tańcem do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=1TIYHn-3-q0
4. „Wielkanocne koło fortuny” – zabawa interaktywna, w której dziecko losuje symbol Wielkanocy – nazywa, dzieli na sylaby, głoski i i opowiada o tradycji z nim związanej
https://wheelofnames.com/view/pl/qgd-yh2/
https://www.specjalni.pl/2020/04/obrazkowe-koo-fortuny.html?fbclid=IwAR30P2eB-nMI57Sp-EPhlwhyI__OLtVgj4wsADn4g8NxCUh8ImxEhrkYiow#more
5. MALUJBAJKA Zając i pisanki, - maluj i słuchaj bajeczki, malowanie krok po kroku, dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=Giaa0HdA12M6. Jak zrobić pisankę z balona? – łatwe do samodzielnego wykonania przez dziecko praca
7.Tworzymy dekoracje Świąteczne – z tych materiałów, które dzieci mają w domu Propozycje:
•Pomysły na dekoracje wielkanocne – (załącznik )
•Kurczaczek wielkanocny rysowany pisakiem
https://www.youtube.com/watch?v=weyX3RfuP6U
8. Sposoby zdobienia jajek
https://mamotoja.pl/jak-ozdobic-pisanki-wielkanoc-z-dzieckiem,wielkanoc-
artykul,11517,r1p1.html
Oglądanie filmików o tradycji malowania jajek. Zwyczaje wielkanocne – zdobienie jajek - https://www.youtube.com/watch?v=qG3snyWpc2Y
Pisanki wielkanocne malowane woskiem -https://www.youtube.com/watch?v=vHA5RrOwzgc
9. Propozycje dla rodziców:
•Serwetki na Wielkanoc - https://www.youtube.com/watch?v=ZYju60ZuOfU
•Jak zrobić wielkanocną kartkę w programie graficznym?
Strona - Pixabay. Com https://www.youtube.com/watch?v=F939OPp054E&feature=youtu.be
10. Bajki wielkanocne dla dzieci
Doskonale zorganizowana Wielkanoc Królika
https://www.youtube.com/watch?v=FTiL5dAyjsw
Czas na kubusiową piosenkę "W święta mieć was przy sobie " - Maleństwo i przyjaciele
https://www.youtube.com/watch?v=K5W1VXA9pDs
Kubuś - Wielkanoc - bajka dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU

10.04.2020r./piątek

Temat: Na świątecznym stole.

1.Zagadki wielkanocne (w załączniku).

2.Wielkanocny stół – słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej. Pytania do rozmowy z dzieckiem:
Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole? Kto usiądzie przy stole? Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną? Przypomnienie symboli niektórych produktów znajdujących się na stole w Wielkanoc w rodzinie.
Pisanka – symbol życia.
Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa.
Chorągiewka – znak zwycięstwa.
Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez mieszkańców miasta. Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić przed pożarami i chorobami.
Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są symbolem budzącej się wiosny

3.Polskie wielkanocne stoły - oglądanie filmiku o tym ,co znajduje się na stołach -https://www.youtube.com/watch?v=eqe3NGdYK7Q

4.„Zając , piosenka na Wielkanoc i nie tylko” - Muzolaki
https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc
-Święta z jajkiem i zającem
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg

5.Wielkanoc u języczka – zabawa logopedyczna rozwijająca aparat mowy oraz karty wielkanocne do zabawy ćwiczącej te umiejętności u dziecka.(w załączniku)

6.Pisanka i baranek – pocięcie i ułożenie wybranego obrazka – odczytanie napisu

7.Wielkanocne wypieki – warto zapraszamy dzieci do kuchni i przygotowujemy
Wielkanocne baranki - https://mamotoja.pl/wielkanocne-ciasta-dla-dzieci-przepisy-do-druku,dieta-malego-dziecka-galeria,3661,r3p1.html- przepis w załączniku

8.Propozycje domowych zabaw wielkanocnych
https://tylkodlamam.pl/proste-zabawy-wielkanocne/

14.04.2020r./wtorek

1.Zabawy gimnastyczne.
•„Wiosenny deszczyk” –rozwijanie pamięci sekwencyjnej, słuchu fonemowego oraz analizatora słuchowego, koniecznych do prawidłowego rozwoju funkcji mózgu
Można wykorzystać różnego rodzaju powierzchnie lub celofan, karton, gazetę
podajemy rytm, a dziecko powtarza: najpierw wyklaskuje, wytupuje, potem może uderzać rączkami o wybraną powierzchnię, może pocierać, podskakiwać, obracać się dookoła własnej osi, itp -każda aktywność z zachowaniem podanego przez rodzica rytmu
W kolejnym etapie podajemy dwie sekwencje słuchowo-ruchowe, a dziecko odtwarza podany rytm, np. dwa klaśnięcia-jeden podskok
potem stopniowo utrudniamy i dodajemy sekwencje, np. klaśnij pod kolanem-uderz w gazetę-podskocz lub: dotknij stołu-kucnij- powiedz „szsz”
•„Nie wpadnij do kałuży” –można rozłożyć jakieś ściereczki, chustki, serwetki, dziecko przeskakuje tak, jakby skakało po kamieniach między kałużami- kamienie, to np. kawałki gazet, a kałuże, to porozkładane ściereczki
Można utrudnić podając dziecku słownie tempo, np. mówiąc rozciągając głoski: wooooolnoooooo, woooooolnoooo, a potem w szybkim tempie podając komendy: szybko, szybko, można stosować tzw. zmyłki, czyli mówimy kilkakrotnie woooolnoooo, a potem b.szybo wołamy szybko, szybko- dziecko skacze lub przechodzi tylko w momencie komendy
•„Krecik wychodzi z kretowiska” – można z np. ustawionych krzeseł zrobić tunel, a dziecko ma przeczołgać się pod nimi
„Obserwujemy bociana” – dzieci kładą się na brzuchu, nogi trzymają na podłodze, z palców robią „lornetkę”, podnoszą łokcie i udają, że obserwują bociana spacerującego po łące.
•„Wąchamy kwiaty” – relaksacja po zabawie, ćwiczenie oddechowe, dotleniające. Dzieci leżą na podłodze w dowolnej pozycji i wdychają powietrze wolno i spokojnie nosem, a wydychają ustami.
Pamiętamy o kształtowaniu codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

2.Na wiejskim podwórku-oglądanie filmu edukacyjnego
”Po Świętach Wielkanocy”- słuchanie opowiadania audio (w załączniku)- dzieci słuchając bez obrazów, rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo czynne i literackie, uczą się dykcji i modulowania głosem oraz używania głosu do oddania nastroju opowiadania, zmiany brzmienia głosu w zależności od rodzaju roli narratora lub jednego z bohaterów. Dziecko uczy się uważnego słuchania, skupienia uwagi, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w szkole.

3.„Wiejskie odgłosy” – dzieci odsłuchują nagrania z odgłosami z wiejskiej zagrody. Prosimy, by zastanowiły się, skąd mogą pochodzić podobne dźwięki: Jak myślicie, skąd po¬chodziły odgłosy? Co słyszeliście? Po czym poznaliście skąd pochodzą odgłosy?
•Mogą dobierać nazwy zwierząt z wizytówki w trakcie słuchania odgłosów
•Możemy poroz¬mawiać z dziećmi na temat doświadczeń związanych z przebywaniem na wsi: Kto był kiedyś na wsi? Co możesz o niej opowiedzieć? Co widziałeś? Co zapamiętałeś? Co ci się podobało? Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć o życiu na wsi? może zadać nietypowe pytanie, które kreuje myślenie i wypowiedź np.: Czy chciałbyś się dowiedzieć, czy wszystkie krowy są czarno-białe?

4.wiersz „Rozmowy zwierząt” Barbara Kosowska – dzieci, siedząc w kole, słuchają recytacji wiersza i wykonują ćwiczenia logo¬pedyczne – naśladują odgłosy zwierząt.

5.Czytanie sylabami. Które z tych sylab, to są dźwięki podobne do tych, jakie wydają zwierzęta?
(mu, me, be, ko, pi, ku)
Dzieci lubią zabawy z budowaniem świata fantazji, więc tu można poprosić, żeby wymyśliły jakie zwierzęta mogłyby wydawać pozostałe dźwięki, np. by by, czy my my.
Może skojarzą im się zwierzęta z zagrody, a może jakieś zupełnie wymyślone.

6.Rysowanie zwierząt ze świata fantazji- wymyślanie ich nazw.
•Dzieci mogą stworzyć taki obrazek zagrody ze świata fantazji, np. domy w innych kształtach niż prostopadłościany, dachy kuliste, dziwne zwierzęta w kolorach niebieskich, fioletowych, itp.- tu można troszkę podpowiedzieć dzieciom lub puścić wodze swojej fantazji i samemu próbować narysować.

15.04.2020r./środa

Temat dnia: Na polu
1.Gimnastyka dla smyka i nie tylko propozycja wspólnych ćwiczeń z dzieckiem https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

2.Kształtujemy uważne słuchanie, koncentrację, rozwijamy słownictwo dziecka oraz poszerzamy jego wiedzę o obrazy niedostępne bezpośredniej obserwacji.
Czytamy wiersz „Wspólna praca „
-zapraszamy dzieci do uważnego wysłuchania wiersza: Zwróć uwagę na wszystkie trudne słowa, postaraj się je zapamiętać

3.Skupienie uwagi na treści, ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej, koniecznej do rozwijania pamięci.
•Ponownie czytamy treść. Czy zapamiętałaś jakie zwierzęta występowały w wierszu? Co robiły i o czym opowiadały?, a dziecko wskazuje odpowiednią ilustrację.
•Gdzie kto mieszka-Można omówić wygląd i które z tych zwierząt, to zwierzęta domowe, a które polne (zając, wróbel, wrony).
-w załączniku dodatkowa krata pracy „Gdzie kto mieszka”

4. Czytanie i tworzenie zdań- rozwijanie umiejętności czytania, rozwijanie mowy i myślenia oraz umiejętności syntezy i analizy zdaniowej.
•Czytanie samodzielne wyrazów prostych i wspólnie z rodzicem wyrazów zawierających: „cz”, „ó”, „ą”.
• Można wyciąć obrazki i podpisy i dziecko może dobierać podpisy do odpowiednich obrazków.
•Z wyrazami dziecko ustnie buduje samodzielnie zdania, np. Kaczor chodzi po podwórku. Na gałęzi siedzi wróbel., itp.
•Dzieci przeliczają słowa w zdaniach i na palcach pokazują ich liczbę.
5.Rozwijanie mowy i poszerzanie zakresu słownictwa. Rozmawiamy z dziećmi na temat wiersza: Czy wszystkie słowa użyte w wierszu są zrozumiałe? Wyjaśniamy, co to jest pług, ugór, orka, brona. Można dziecku wyjaśnić, ze obecnie praca rolnika jest z reguły łatwiejsza i rzadko kiedy używa do tej pracy zwierząt i że w większości używa maszyn rolniczych.
6. Tak zwana „burza mózgów”, kiedy dzieci dochodzą samodzielnie do pewnych wniosków. Zadajemy pytanie, na które dziecko próbuje odpowiedzieć samodzielnie- w ten sposób dowiadujemy się czy dziecko ma odpowiedni zasób słów i wiedzy własnej i tu będzie ten moment na jej wzbogacenie.
Pytania: czemu służy praca rolnika? (hodowle zwierząt, uprawy roślin: warzyw i owoców)
Wypowiedzi dziecka…
7. Weryfikacja własnych wypowiedzi z treścią filmików Jak powstaje mleko https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik
jak powstaje sok https://www.youtube.com/watch?v=l2UKDkxv8TM
8.„Dlaczego rośliny rosną?” -podsumowanie w formie pracy plastycznej i kolejna burza mózgów.
•Dziecko ma się zastanowić z kolei dlaczego rośliny rosną i czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć i się rozwijać - jak to się dzieje i na ile rolnik może je wspomóc.
•Oglądanie krótkiego filmiku „Dlaczego rośliny rosną” https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
•Potrzebne będą, np. arkusze szarego papieru.. Zastanów się i spróbuj zrobić plakat, który pokaże to w zrozumiały sposób. Możesz korzystać ze wszystkich przyborów dostępnych w domu. Możecie wyklejać ilustracje, rysować ilustracje i pisać wyrazy. Podczas pracy dzieci służymy radą, pomocą i udzielamy wskazówek.
9.„Zakładamy uprawę ziół” – zabawa badawcza.
•dzieci odpowiadają na pytanie, jakie rośliny może uprawiać rolnik oraz co można zrobić z tych roślin.
•Przypominamy o uprawie rzeżuchy, cebuli i fasoli – propozycje zasadzenia i zasiania były w poprzednich scenariuszach dzieci spraw¬dzają, jak urosły zasadzone przez nie rośliny.
•Następnie możemy porozmawiać co to są zioła, jak wyglądają, co czego można je wykorzystać.
•Zachęcam do założenia wspólnie z dzieckiem uprawy ziół.
•Na podstawie plakatu wykonanego w poprzedniej zabawie prosimy o przypomnienie, czego rośliny potrzebują do wzrostu i rozwoju.
•Następnie prezentujemy dzieciom instrukcję złożoną z obrazków lub zdjęć, przedstawiającą proces przygotowania ziemi, doniczki i sadzenia w niej nasion
10. Historyjka obrazkowa (w załączniku)
11. Cwiczenie umiejętności grafomotorycznych -przygotowanie do pisania: wodzenie po śladzie (w załączniku)

16.04.2020r./czwartek

Temat dnia: Praca rolnika.

1.Gimnastyka z tęsknoty za przedszkolem Propozycja zabawy z trenerem i piłką, dla dziecka do samodzielnego treningu
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
2.Zabawy ruchowe
•„Noszenie wody”. Możemy użyć kijka od mopa lub jakiegoś podobnego
pomagamy dzieciom włożyć je między łopatki. Dzieci naśladują pracę rolnika noszącego wodę. Prostują się, patrzą przed siebie, wspinają się na palce i stają na całych stopach. Idą raz na piętach, raz na palcach.
•„Koszenie trawy”. Zabawa w parach: np. dziecko przyjmuje pozycję na czworakach, rodzic obwiązuje je w pasie paskiem, skakanką, itp. i prowadzi do wyznaczonego miejsca- dziecko, to kosiarka, a rodzic, to rolnik koszący trawę . Potem zmiana ról.
•„Pług”. Zabawa w parach- pełzanie z wyznaczonego miejsca do wyznaczonego na czas- można ustawić stoper.
•„Taczki”. Cwiczymy w parach. Dziecko klęka, podpiera się na rękach i wyciąga do tyłu wyprostowane, rozstawione nogi. Rodzic łapie za kolana i unosi nogi dziecka.
3.Zabawa z nauką piosenki Rolnik sam w dolinie.( sł. i muz. tradycyjne )
Zabawa polega na wystukiwaniu w rytmie piosenki za pomocą dłoni, stóp, przyborów kuchennych.
Zabawa kształtuje poczucie rytmu, uwrażliwia analizator słuchowy na różnorodne dźwięki, uaktywnia
https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4
•Można tu zabawić się w wystukiwania rytmu, np. w zwrotce marsz dookoła np. stołu, w rytmie, a w refrenie stoimy (hej ha dederija…) i klaszczemy lub uderzamy określonymi przedmiotami
Można wymyślać różne interpretacje dźwięków, np. przygotować zestawy instrumentów kuchennych, czyli garnków, misek, łyżek i widelców
I umówić się, kiedy używamy jakich i w jaki sposób- uwaga na szklane lub inne niebezpieczne przedmioty
Ważne jest, aby dziecko utrzymywało tempo i rytm
4.Ssaki-ptaki: Dzieci dowiadują się po raz kolejny o systematyce w świecie zwierząt, czyli podziale na różne gatunki. Pod tym linkiem znalazłam leśne zwierzęta, ale są opisane w ciekawy sposób, wystarczy klikać w zakładki i przekazać dzieciom w przystępny sposób. http://www.kolo-lowieckie-zubr.com.pl/zwierzaki.html

•Do jakiej grupy zwierząt możemy zaliczyć kurę, kaczkę, koguta? Czym te ptaki się odżywiają? Jakie odgłosy wydaje kura, kogut, kaczka? Gdzie mieszkają? Po co ludzie hodują te ptaki?
•Do jakiej grupy zaliczamy krowę, konia? Jakie tu jeszcze można wymienić zwierzęta? (koza, świnia, baran, owca, pies, kot, królik). Po co ludzie hodują te zwierzęta?
5. Zagadki słowne- rozwijanie logicznego myślenia i utrwalenie nabytej wiedzy
Dzieci odgadują zagadki i znajdują odpowiedni obrazek oraz odczytują nazwę zwierzęcia.
Budują zdania z podaną nazwą zwierzęcia.:
6. Rozwijanie sprawności manualnej i sprawności analizatora wzrokowego: Wycinanki, kolorowanki
W załączniku znajdą Państwo wycinankę i kolorowankę „Rolnik” oraz obrazek z części „wiejskie podwórko”. Obrazek z części trzeba wyciąć, pociąć, aby dziecko złożyło w całość.
7. Co mamy ze zwierząt. Sympatyczny kot Filemon https://www.youtube.com/watch?v=UYcc84Ne27Y
Oraz inne filmy z wiejskiego życia Filemona
https://www.youtube.com/watch?v=YXm1JjtHcHw
https://www.youtube.com/watch?v=JrkvBJmdBj8

17.04.2020r./piątek

Temat dnia: Co z tej krowy?

1.Trening w domu- opowieść ruchowa https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ
2.„Tajemnicze pudełko” – rozmowa na temat produktów pochodzenia zwierzęcego. Przygoto¬wujemy pudełko z niewielkim otworem przez który można włożyć rękę. Lub po prostu siatkę nieprzezroczystą .Dzieci wyciągają z niego różne produkty pochodzenia zwierzęcego. Podają ich nazwę produktu oraz nazwę zwierzęcia, od którego dany produkt pochodzi, np. jajko, mleko w kartonie, miód w słoiku, kłębek wełny, pióro.
•możemy poprowadzić tę zabawę w języku angielskim (jajko – egg, mleko – milk, miód – honey, wełna – wool).
• „Co można z nich zrobić?” dzieci podają propozycje, do czego można wykorzystać produkty wyciągnięte z pudełka, np. jajka: kanapki, sałatka, jajka w majonezie, ciasto; mleko: kakao, ser, budyń; miód: kanapki, ciasto; wełna: sweter, czapka, rękawiczki; pióro: poduszka, pierzyna.
•Rodzic zapisuje słowa podane przez dziecko. Następnie prosi o ułożenie wybranego wyrazu z liter (w załączniku) i podskoczenie tyle razy na jednej nodze, ile ten wyraz ma liter.
•może sprawdzić, czy dzieci rozumieją znaczenie ułożonych wyrazów np. prosząc by dziecko, jak ułożyło napis mleko ukłoniło się, jajka – stanęło na palcach itp.
3.Oglądanie prezentacji „Zwierzeta w wiejskiej zagrodzie” (w załączniku)- rozwiązywanie zadań z niej oraz wykonywanie ćwiczeń i poleceń!!Proszę Państwa, z dolnym lewym rogu są strzałki do przewijania.
4. Zapisywanie i rozwiązywanie działań arytmetycznych, dodawanie w zakresie 10.
Rodzic podaje ustnie zadanie, np.
Na podwórku chodziły kury, dwie z nich były brązowe, a 3 białe. Ile kur chodziło po podwórku?
•A dziecko może liczyć na paluszkach
•I rysować odpowiedź w postaci rysunku.
•Może również stosować zapis arytmetyczny: 2+3=5.
5.Rozmowa na podstawie zdobytej wiedzy„Co to jest farma?” -rozmawiamy z dziećmi: Co to jest farma? Czym zajmuje się rolnik? Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście? Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje? Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem? Co jedzą zwie-rzęta hodowane w gospodarstwie?
6.Maszyny rolnicze− pokazujemy dzieciom zdjęcia przedstawiające różne
maszyny i narzędzia rolnicze, wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, traktor, prasę, bronę, motykę, grabie, łopa¬tę, widły, kosę.
•Dzieci przez chwilę uważnie oglą-dają ilustracje, zastanawiają się, co jest na nich przedstawione. Na podstawie ilustracji opowiadają, czym różnią się od siebie różne zboża i jakie mają cechy podobne. Wspólnie zastanawiają się, do czego wykorzystuje się zboża.
•Dopasowują produkt do zboża:
7.Czytanie tekstu:
•Dzieci rysują obrazki do odpowiednich zdań
8.Po śladzie, rysunkowa matematyka (w załączniku)
•Rysowanie po śladzie, graficzne odzwierciedlanie liczby
9.Żeby zwierzęta były zdrowe. Rozmowa przy obrazkach (załącznik)z dziećmi na temat opieki nad zwierzętami zwierzęta tez chorują i wymagają również opieki swoich lekarzy, wtedy rolnik musi korzystać z pomocy weterynarza.
11.Piosenka do zabawy- utrwalanie nazw dni tygodnia https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs :
Dziecko wykonuje gesty odpowiednie do słów piosenki.
W następnych zwrotkach dzieci kolejno zmieniają dni tygodnia i czynności .
12.Piosenkoteka: Piosenki o rolniku i zwierzątkach
13.Licz po polsku i po angielsku-(załącznik) uzupełnianka matematyczna. Przeliczanie w j.polskim i j.angielskim, uzupełniania cyfr
14.Zabawy matematyczne ze spinaczami i paskami cyfrowymi.

20.04.2020r./poniedziałek

EKOPRZYJACIELE.

1.Nowa moda – słuchanie wiersza M.Strzałkowskiej i rozmowa na temat jego treści. Dorosły wprowadza dziecko do uważnego słuchania utworu, sygnalizując, na jakie informacje powinno zwrócić szczególną uwagę np: Podczas słuchania wiersza postarajcie się zapamiętać, którzy członkowie rodziny wzięli udział w wycieczce. Policzcie, proszę, o ilu środkach transportu rozmawiali. ( załącznik w mailu)
Pytania do dzieci.: Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu? Ilu było członków tej rodziny? Czy potraficie ich wymienić? Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę? Ile środków transportu wymienili członkowie rodziny? Dlaczego wybrali rower? Co to jest ekologia?
Ekologia – to nauka, która zajmuje się przyrodą, czyli tym wszystkim co nas otacza. Środowisko jest naszym „domem”, czyli miejscem między ludźmi, ale także między roślinami i zwierzętami. Ekologia bada zależności pomiędzy każdym organizmem zamieszkującym nasze środowisko. To także różne oddziaływania człowieka na środowisko
2.. „Odgłosy natury” – zaproszenie do lasu i słuchanie odgłosów natury - z obrazami lub tylko słuchając - zamkniętymi oczami. - https://www.youtube.com/watch?v=dAMpXZBXzG0
3 „Ekodzieci” –https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4 osłuchanie z piosenką (która będą powtarzały i uczyły się codziennie) – dzieci aktywnie słuchają piosenki. Dorosły mówi dziecku,, że jego zadaniem będzie przechylać się raz na prawą, raz na lewą stronę na każde usłyszane słowo „eko”. Po wysłuchaniu piosenki dorosły rozmawia z dziećmi na temat treści piosenki. Następnie dzieci ponownie słuchają piosenki, i powtarzają za dorosłym słowa pierwszej zwrotki i refrenu i uczą się na pamięć.
5. Zabawy z literą z, Z - mające na celu poznanie litery, utrwalenie jej obrazu, próby pisania litery, czytania
Propozycje zabaw utrwalających literę, pisanie pośladzie, czytanie – do wyboru, aby dziecko się nauczyło się literki
•Podawanie przykładów wyrazów na głoskę Z,z – Zuzia, zegar – dzielenie na sylaby i głoski
•Układanie litery z, ze sznureczków, patyczków (np. wykałaczek) – tego co macie w domu
•Układanie liter „Z” z zakrętek, lub innych niepotrzebnych odpadów
•Wyszukiwanie litery z w gazecie – w tekście i zakreślanie pisakiem
•Wycinanie liter z gazet i układanie z nich wyrazów z nich wyrazów – ile dziecko potrafi. Przyklejanie i rysowanie obrazków.
•„Jakie to słowo?” – zabawa językowa. Dorosły wypowiada słowa zawierające głoskę z, posługując się logotomami (nie sylabami!) i prosi dzieci, by określiły, jakie to słowo i na którym miejscu słyszą w nim głoskę z (na początku czy w środku). Przykłady słów: z-egar, zło-m, ga-zda, zebr-a, nazw-a, groz-a
•Rysowanie przedmiotów zaczynających się na głoskę z, z głoską z na końcu wyrazu lub w środku wyrazu. Dzielenie wyrazów na sylaby(wyklaskiwanie), dzielenie na głoski
•Zabawa w „Jedzie pociąg naładowany przedmiotami na literę Z,z”
•Pisanie po śladzie litery Z,z w karcie pracy (w 2 załącznikach)
•Czytanie sylabami prostych wyrazów – doskonalenie czytania (w załączniku)
•Dla dzieci czytających – pocięcie sylab po linii, składanie i czytanie powstałych wyrazów. Przyklejanie i rysowanie.
Polecamy do obejrzenia, wysłuchania:
1.Strona z grami, zabawami interaktywnymi wzbogacająca wiedze i umiejętności dzieci w różnych sferach (matematyka, czytanie, wiedza https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/
2.Drużyna wróżki Odpadusi- zadanie domowe https://www.youtube.com/watch?v=8GgCzsbAQG4
3. Zestaw scenariuszy, pomocy dydaktycznych i kart pracy „Kubusiowi przyjaciele natury - https://przyjacielenatury.pl/materialy-dla-przedszkoli/
4.Śpiewające Brzdące - Ekologa znak - Piosenki dla dzieci
Auto – nie, rower tak – ekologa to jest znak – piosenka związana z opowiadaniem
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU

21.04.2020r./wtorek

SEGREGUJEMY ODPADY.

1. Łąka” – słuchanie i ilustrowanie ruchem treści wiersza M.Strzałkowskiej. Dorosły może powiedzieć: Za chwilę zamienimy nasz pokój w łąkę i wyruszymy na wycieczkę. Będę czytać wiersz, a waszym zadaniem będzie pokazywać ruchem to, co słyszycie. Postaraj się również ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, np. zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, radość. Przygotuj się do wyprawy: zmień kapcie na buty, zawiążcie sznurówki, włóżcie czapki itp. (Dorosły prosi dzieci o ilustrowanie ruchem tych czynności). D. podczas czytania zwraca uwagę modulacją głosu na wersy wiersza dotyczące emocji bohaterów.( tekst w załączniku w mailu)

Po zakończeniu D. wyraźnie zaznacza, że teraz zamieniamy się z powrotem w dzieci i wracamy do naszej domu. D. prowadzi rozmowę na temat wiersza: Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę? Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące? Co znalazły na łące? Jak się wtedy poczuły? Jak wy czulibyście się w takim zaśmieconym miejscu? Jak myślicie, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące? Czy przypominacie sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili? Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie posprzątać? Czy jest to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart? Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie? D. może odczytać cały wiersz raz jeszcze lub przypomnieć jego fragmenty, jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na pytania. Warto wspomnieć, że rada autorki „marsz do kąta” jest żartem, Ziemi taka kara nie pomoże. Lepiej po prostu po sobie sprzątnąć.
2. Eko - Patrol (Segregacja śmieci) https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc
- filmik ukazujący skutki zanieczyszczania mórz (dla Foczki Klary) i sposoby segregacji
3. „Segregujemy odpady” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza A. Romańskiej „Sprzątanie świata”.( załącznik w mailu)
Pytania po wysłuchaniu wiersza: O czym jest wiersz? Co można wrzucić do pojemnika koloru żółtego/niebieskiego/zielonego? Czy widzieliście inne kolory koszy? Co wrzucamy do pojemnika brązowego? Jak nazywają się takie odpady? Czy dzieci też mogą segregować śmieci? O co prosi Matka Ziemia? A czy Wy w domu segregujecie śmieci?
4. „ Kolorowe pojemniki” – zabawa ruchowa z kolorowymi kartkami w kolorach niebieskim, żółtym, zielonym, brązowym i zabawa jak na filmie (rozwijająca skupienie, koncentrację uwagi). ( Przed rozpoczęciem zabawy proszę przygotować kartki ). Można bawić się na stole lub podłodze i wtedy dotykamy nogami.(dla bezpieczeństwa mocujemy kartki do podłogi)
https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg
5. Ekologiczne zabawy matematyczne – propozycje rozwijania różnorodnych kompetencji matematycznych poprzez samodzielne działania dziecka
•„Posegreguj śmieci” – wykonanie karty pracy (w załączniku) – łączymy linią odpady, które powinny znaleźć się w danym pojemniku – klasyfikowanie, tworzenie zbiorów
•„Segregujemy śmieci” – kodowanie – rozwijanie logicznego myślenia, kodowania, programowania działań – za pomocą strzałek na planszy (załącznik)
•„Jaka to liczba?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową i utrwalająca liczby w aspekcie kardynalnym (załącznik)
•„Segregujemy śmieci” – segregowanie „śmieci i odpadów domowych butelki, pudełka, opakowania itp. do kartek (z zabawy ruchowej) wg koloru
•„Kolorowe kosze” – rysowanie (przyklejanie wyciętych koszy z kartek z zabawy ruchowej)kolejnych koszy wg podanego rytmu – dostrzeganie, rozumienie i stosowanie rytmów i regulacji rytmicznych.

POLECAMY DO OBEJRZENIA:
Super piosenka o segregacji – ZoZi - Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka )
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
INŻYNIERKA WILCZYCA (Segregacja śmieci)
https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I oraz inne (załącznikw mailu)
10.Pozostając w temacie ekologii i chcąc połączyć ją trochę z nauką kodowania, przekazujemy grę Znajdź POJEMNIK. Zadaniem gracza jest wskazać pojemnik spełniający podane kryteria/warunki. https://view.genial.ly/5e98aaef8a1e5e0e205e961f

22.04.2020r./środa

DZIEŃ ZIEMI.

1.„Ile wody nam ucieka?” – zabawa badawcza. Zaczynamy od zagadki. Dorosły pyta – Co to jest za substancja, bez której nikt z nas nie mógłby żyć. Jest potrzebna nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i skraplania jej część do nas wraca. Kiedy dzieci odgadną – można spróbować przeczytać, napisać rozwiązanie – wyraz „woda”.Następnie dorosły zaprasza dziecko do łazienki, odkręca kran w taki sposób, by woda kapała po kropelce do podstawionego naczynia. Prosi dziecko, by oszacowało, ile wody może w ten sposób wylać się z kranu do naczynia podczas trwania zajęć. Swoje szacunki dzieci zaznaczają flamastrem w naczyniu. Opiekun nastawia zegarek, odczytuje czas by wiedzieć, ile czasu minęło od odkręcenia kranu, i wracają do dalszych zajęć.
2. „Co to jest?” – odczytanie zagadki wprowadzającej do tematu
Co to za planeta okrągła, błękitna - na której bez słońca, tlenu i wody nigdy nie byłoby życia? (Rozwiązanie: Ziemia)
3. „Dzień Ziemi” – rozmowa z dzieckiem – jak jest planeta Ziemia –oglądanie obrazków – (załącznik – puzzle planeta), globusa. Poinformowanie, że dziś – 22.04. jest Dzień Ziemi – nazywany także Światowym Dniem Ziemi lub Międzynarodowym Dniem Ziemi – jest to coroczna akcja, która odbywa się na całym świecie. Ludzie uczą się o Ziemi i dowiadują się jak o nią dbać, jak żyć ekologicznie. Można znaleźć planetę w Układzie Słonecznym (w książce). Próby odpowiadania na pytania: - Jaka jest Ziemia? Dla czego jest niebiesko-zielona? Dlaczego nazywają ją błękitną lub niebieska planetą? Czego jest najwięcej na Ziemi?(wody), dla czego i jak trzeba o nią dbać? Oglądając plansze z załącznika rozmawiamy o dbaniu o planetę.
4. „Witajcie na Planecie Ziemia” - wspaniała prezentacja interaktywna starszej koleżanki dzieci - Marysi Mieloch, z której dziecko nie tylko dowie się, nauczy i utrwali bardzo dużo o Ziemi, jak o nią dbać, ale i czytać, myśleć logicznie, eksperymentować. Dzięki możliwości interaktywnych, samodzielnych działań dziecko rozwinie swoje kompetencje uczenia się, matematyczne, językowe i cyfrowe. Bardzo zachęcamy bo to wartościowa prezentacja i dostosowana do dzieci
https://view.genial.ly/5e9580969aea110d8cfe7f40/presentation-planeta-ziemia?fbclid=IwAR1LvgtLVy-nAwYzAh8qV2prEwtTBiH26ouP1YrkuNTMwYzYerIyofQPoP0
5.”Obrót Ziemi” – zabawa ruchowa z piosenką „Eko dzieci” (przygotować piłkę- to Ziemia, a dziecko Słońce) – dziecko biega przy muzyce – na przerwę w muzyce podnosi piłkę i obraca wokół siebie – wokół własnej osi.. Następnie – dzieci poruszają się po pokoju śpiewając piosenkę „Ekodzieci”.
6.„Tańce i piosenki szczęśliwych mieszkańców Ziemian”– nauka tańca z Blu i Olą. - Zatańcz z dzieckiem w domu do piosenki z Króla Lwa https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY
A ram sam sam po polsku. Spoko loko
https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s
Taniec przy piosence Eko-dzieci https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4
7 .„Ile wody nam ucieka?” – kontynuacja zabawy badawczej. D. sprawdza na zegarku, ile czasu upłynęło od rozpoczęcia eksperymentu. Tłumaczy dziecku, jak długo kapała woda, porównując ten czas np. do czasu zabawy. D. zaprasza dziecko do łazienki, by sprawdzić, czy udało im się poprawnie oszacować ilość wody, która zebrała się w naczyniu. D. prosi dziecko, by zmierzyło ilość wody np. szklanką, łyżką, filiżanką. Rozmawia z dziećmi o tym, że niedokręcony kran, zepsuta uszczelka itp. powodują marnowanie wody. Aby tego uniknąć, trzeba dokręcać krany, zakręcać wodę podczas mycia zębów, brać krótkie prysznice, zamiast przesiadywać w wannie. Oszczędzanie wody jest ważne dla Ziemi oraz dla rodziny – nie marnuje się woda i pieniądze na rachunki.
9. „Planeta Ziemia” – wykonanie pracy plastycznej z okazji Dnia Ziemi za pomocą rosnących, puchnących farb.
Propozycje dodatkowe dla dzieci rozszerzające i utrwalające temat oraz rozwijające inne umiejętności – do wyboru – dla chętnych dzieci i rodziców:
1.Eko-kalendarz Światowy Dzień Ziemi – wiadomości i różne zadania dla dzieci ((załącznik)
2.„Oszczędzaj wodę!” – bajka dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI&t=87s
3.Puzzle – złożeniepociętego obrazka, odczytanie napisu – Dzień Ziemi (załącznik)
4.Paxi - Cykl hydrologiczny - bajka edukacyjna dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8&t=97s
5.Gra – Dzień Ziemi (2 załączniki)
6.Łączenie w pary – rozwijanie spostrzegawczości (załącznik)
7.Wykropkowane obrazki – wypełnianie kropek na obrazkach dowolnym sposobem – kredki, plastelina farby, odbijanie palcami (2 załączniki)
8.„Planeta Ziemia”– Sudoku (załącznik)
9.Ziemia – kolorowanka (załącznik)
10.LUNETA DO OGLĄDANIA ZIEMI – ZADANIE DLA RODZICÓW I DZIECI –Jak zrobić teleskop w domu? Warsztaty DIY dla dzieci- Przecinek i Kropka Zrób w domu swój własny teleskop! #wdomujestfajnieikropka Zostając w swoich czterech ścianach nadal możesz obserwować świat! Masz w domu dwa szkła powiększające? Spróbuj zrobić z nich teleskop! Zobacz jak z prostych przedmiotów, które mamy w domu, da się zbudować własnoręcznie prostą lunetę i zaczynaj obserwacje jak prawdziwy astronom! https://www.youtube.com/watch?v=dHlJXR8uIAc
11.Kim jest Paxi? https://www.youtube.com/watch?v=3t9LQeY2ShA
ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA - +piosenki dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
12. Dobre rady na złe odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WKz-GWMEur0&fbclid=IwAR0cUFWnBK7KoYonujmooLN9nFSvYlzVfZcTsenhgZUjp0BbwUsjPHs9qWU&app=desktop
Przedszkolowo.pl logo