Grupa IV

25.03.2020/środa

1.Wiosna w obrazach – oglądanie wspólnie z rodzicem prezentacji multimedialnej dot. obrazów impresjonistycznych: Clauda Moneta i Auguste’a Renoira. Rozmowa n/t wiosny, odnajdywanie charakterystycznych oznak wiosny.
2. Wypowiadanie się na temat obrazów wiosny Claude`a Moneta Wiosna. Opisywanie ogólnego tonu dzieła. Wskazywanie na obrazie ciepłych barw i zimnych barw. wypowiadanie się n/t zwiastunów wiosny.
Pytania do dzieci:
-Jakie oznaki wiosny widzimy na obrazach Moneta i Renoira?
-Jak myślisz po czym poznajemy , że zbliża się wiosna?
-Który obraz twoim zdaniem najlepiej oddaje „wczesną” wiosnę?
-Który z tych obrazów najbardziej ci się podobał?

3.Malowanie farbami za pomocą plamy barwnej inspirowane malarstwem impresjonistów.
„Wiosenny pejzaż”– malowanie dowolne według pomysłu dziecka( można zasugerować się obrazami impresjonistów). Używając patyczków do uszu i farb dziecko maluje swój własny obraz.

4.Słuchanie wiersza B. Formy Przybycie wiosny. Rozmowa z rodzicem n/t treści wiersza:

„Przybycie wiosny” – Bożena Forma

Spojrzał w okno mały Paweł,
a w ogrodzie wiosna,
świeżą trawkę,
przebiśniegi w koszu nam przyniosła.
Obudziła pąki kwiatów
w parku i ogrodzie.
Zapomnijcie moi mili
o śniegu i chłodzie.
Pożyczyła od słoneczka
garść ciepłych promieni,
gdy ogrzeję nimi ziemię,
świat się zazieleni.

Pytania do wiersza:

1.Jak miał na imię chłopiec, o którym mówi wiersz?
2.Po czym możemy poznać, że zbliża się wiosna?
3.Jakie inne oznaki mówią nam, że zbliża się wiosna?
4.Czym różni się wiosna od zimy?

Pytania do dzieci mają na celu poszerzanie wiedzy n/t zmian w przyrodzie, rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych w szkole tj. rozumienie i tworzenie informacji, posługiwanie się językiem ojczystym.

5.Obserwacja przyrody za oknem. Rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów
6.Zabawa z wiosną – odtwarzanie rytmu za pomocą sylwet kwiatów.


26.03.2020r./czwartek

1.Zabawa matematyczna pt. „kółko krzyżyk” z kolorowymi figurami geometrycznymi. Liczenie, nazywanie i kolorowanie figur. Rozwijanie wyobraźni twórczej i sprawności manualnej.

2. Słuchanie i śpiewanie piosenki dot. figur geometrycznych, naśladowanie ruchem i gestem odpowiednich figur. Zabawa wspólnie z rodzicem
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

3.Ćwiczenia grafomotoryczne z figurami geometrycznymi- rysowanie po śladzie. Zabawa matematyczna z rodzicem. Rozróżnianie figur geometrycznych, klasyfikowanie ich. Które są większe, które są mniejsze. Można poprosić dziecko o wskazanie i oznaczenie cyframi- od najmniejszego obiektu do największego.

4.Klasyfikowanie figur geometrycznych ze względu na kształt i wielkość. Przeliczanie figur, określanie wielkości zbiorów , gdzie jest więcej, gdzie mniej, a gdzie tyle samo.- Ćwiczenie na kartach pracy wykonane wspólnie z rodzicem

5.Zamek z figur geometrycznych- praca plastyczna wykonana techniką dowolną połączona z przeliczaniem i klasyfikowaniem

6.Zabawa z elementami ćwiczeń fizycznych przy piosence „ Głowa, ramiona, kolana , pięty”


27.03.2020/Piątek
Temat dnia: Wiosenne symetrie

1. Zagadki o wiośnie- rozwijanie myślenia i wyobraźni. Rodzic czyta treść zagadki, a dziecko stara się znaleźć odpowiedź. Poprzez to ćwiczenie rozwijamy kompetencje językowe.

2. W poszukiwaniu wiosennych symetrii – zabawa matematyczna z rodzicem, z użyciem zabawek domowych. Ćwiczenie rozwijające kompetencje matematyczne.

3.Ćwiczenia manualne z symetrią – praca manualna, wycinanka z pomocą rodzica. Ćwiczenie doskonalące kompetencje matematyczne a także kompetencje w zakresie samodzielnego uczenia się.

4.Określanie kolejnych etapów działania – budowanie wieży z klocków według pomysłu dziecka. Ćwiczenie zręczności, koordynacji oko- ręka.

5.Ćwiczenia grafomotoryczne .Utrwalanie poznanych cyfr 8 i 9. Rodzic towarzyszy dziecku podczas pisania cyfr po śladzie, kontroluje ruchy ręki.
Ćwiczenie usprawniające dłoń.

30.03.2020r./poniedziałek

Wprowadzenie do zajęć poprze obejrzenie filmu "Zabawy z pogodą - Ubu poznaje świat”
https://www.youtube.com/watch?v=uZD8-5JoUXI

Opowieść ruchowa „Marcowy spacer”. Czytamy a dzieci wykonują dana czynność.

Pewnego dnia Ola wyjrzała przez okno. Pomyślała, jaka piękna pogoda, chyba wybiorę się na spacer”. Na dworze świeciło słońce, a niektóre dzieci zaczęły jeździć na rowerkach. Ubrała czapkę, kurtkę i postanowiła pójść do parku. Spacerując oglądała pąki na drzewach, zieleniącą się trawkę. Rozpięła kurtkę, zdjęła czapkę, bo było jej ciepło. Nagle, w oddali zauważyła ciemną chmurę na niebie. Och, chyba będzie padało. Lepiej wrócę do domu. Poczuła jak zaczyna wiać coraz silniejszy wiatr/naśladujemy wiatr szsz szsz/ Chciała nałożyć czapkę, ale wiatr zerwał ją z głowy dziewczynki. Poczuła też mokre krople /kap,kap,kap /na twarzy. Postanowiła wracać, gdyż chmury były coraz ciemniejsze a wiatr coraz silniejszy. Po powrocie do domu, usiadła przy oknie i obserwowała. To padał deszcz, to śnieg, wiatr przeganiał chmury zza których zaglądało słoneczko. Tak na zmianę, raz to raz tamto. Tyle wydarzyło się w ciągu dzisiejszego dnia.
No cóż, w marcu jak w garncu, pomyślała Ola.

Rozwiązywanie zagadek.
Gdy go długo nie ma, wszyscy narzekają.
A gdy przyjdzie pod parasol się chowają. (deszcz)

To mała gwiazdka, biała, niewielka.
Chuchniesz, zostanie wody kropelka. (śnieg)

Gdy się schowa za chmury,
świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
kiedy śmieje się z góry. (słonce)

1.Naśladowanie odgłosów:
• padającego deszczu (poruszanie palcami u rąk przenoszonych z góry na dół),
• wiejącego wiatru (wymawianie w sposób ciągły głoski sz). (głośno i cicho)

2.Recytowanie wiersza B. Forma „Marcowe kaprysy”.
„Wymieszał miesiąc marzec pogodę w garze.
Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.
Włożę troszkę deszczu, słoneczka promieni,
Domieszam powiew wiatru ciepłego,
Smutno by w marcu było bez niego.
Śniegu i burzy jeszcze troszeczkę dodam,
Będzie prawdziwa marcowa pogoda”.

Pytania do wiersza:
• O jakim miesiącu była mowa w wierszu?
• Co miesiąc marzec włożył do garnka?

Zadaniem dzieci jest pokolorować odpowiedni garnek z zalącznika.

3.Wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”./pokaz -obserwacja/
Dwie sylwety garnków:
1) Garnek i obrazki z różnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w wierszu
2) Garnek i obrazki warzyw: marchewka, pietruszka, ziemniaki, kalafior i groszek.
Rozmowa z dziećmi: Co można zrobić mając garnek i warzywa? (zupę jarzynową). Zwrócenie uwagi na to, że powinniśmy jeść dużo warzyw, bo są zdrowe i mają dużo witamin.
Rodzic wyjaśnia znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”. Tak jak w garnku
z zupą są wymieszane różne warzywa, tak wczesną wiosną pogoda bywa kapryśna i zmienna. Raz na łyżkę nabierzemy kalafior a raz groszek lub marchewkę.

4.Śpiewanie piosenki „Kasza marcowa” – ekspresja ruchowa.
https://www.youtube.com/watch?v=mSGgJIbdWO8

1. Ola gotuje kaszę dla lalek.
Wkłada do garnka cztery korale,
dokłada guzik, wsypuje mak,
miesza patykiem i śpiewa tak:
ref: W marcu jak w garncu mówił mój brat.
To pada deszczyk, to, śnieg, to grad.
I w moim garncu jest to i owo,
bo ja gotuję kaszę marcową.
2. Lalki ją jedzą i nie grymaszą,
kiedy je karmię marcową kaszą.
Ale czy kasza ma dobry smak?
Lalki ją jedzą, więc chyba tak.

5.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Świeci słońce – pada deszcz”.
Dzieci na hasło: „Świeci słońce” - spacerują po sali, a gdy usłyszą hasło: „Pada deszcz” – przykucają na dywanie.

6.Wybierz te ilustracje,które twoim zdaniem pasują do przysłowia w „Marcu jak w
garncu” wytnij i przyklej w na ilustracji garnka

Zabawy popoludniowe :

1.Zabawa słuchowa „Co tak szeleści?" (potrzebne będą folia,karton,papier )
Dzieci wyobrażają sobie, że wieje wiatr. W tym czasie nauczyciel demonstruje odgłosy różnych szeleszczących rodzajów materiałów (folia, karton, papier itp.). Poleca, aby dziecko zapamiętało dźwięki, a następnie zamknęło oczy. Ponownie je demonstruje. Dziecko słuchając odgaduje, co szeleści
2.Zabawy z witarem – zachęcam dzieci do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=zFcI5K-i8UI

3.Rysowanie po śladzie /załącznik/z jednoczesnym powtarzaniem wierszyka
Pada deszcz: kapu,kap
Wieje wiatr wiju ,wia
Czasem słońce zjawia się-
taki to marcowy dzień.

Dla chętnych załącznik 3b-kolorownie odpowiedniej liczby rysunków.

31.03.2020r/wtorek

Temat :”Owoce i warzywa codziennie jemy. Silni i zdrowi przez to będziemy. Witaminy wiosną”
1.Wprowadzenie do tematu poprzez przygotowanie kartoników z literkami A,B,C,D /znajduja się także w załączniku ,dziecko może w dowolny sposób je ozdobić/.Nawiązanie do pory roku wiosny /stanów pogodowych /do tego że nasz organizm szczególnie potrzebuje wartościowego pożywienia.
Witamy witaminę A /litery czytają dzieci 6-letnie/ co o oczy nasze dba.
Witamy witaminę B. Ruszać nam się po niej chce
Witamy witaminę C,co chorobom mówi nie.
Witamy witaminę D. Kościom bez niej bardzo źle

Rozmowa z dzieckiem co to są witaminy ?
4.Ćwiczenie intonacyjne

Wypowiadamy zdanie : „OWOCE I WARZYWA CODZINNIE JEMY.SILNI I ZDROWI PRZEZ TO BĘDZIEMY.”/Miedzy zdaniami robimy przerwę,Zadaniem dziecka jest policzyć ile zdań zostało wypowiedziane a następnie liczą słowa w poszczególnych zdaniach. Wypowiadają je w różny sposób np. cicho, głośno,szeptem,ze złością,z radością ,ze zdziwieniem.

5.Zabawa ruchowa przy muzyce https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

Milej zabawy :-)

6.Praca plastyczna :Dziecko koloruje marchewkę a następnie rozcina po liniach składa w całość i nakleja na kartkę. /dla utrudnienia może ktoś inny rozciąć po pokolorowaniu przez dziecko /

Zabawy po południu:
1.Zgadnij co to?/zagadki dotykowe i słowne z degustacją/
Rozpoznawanie owoców i warzyw. Wkładamy owoc lub warzywo pod szalik,chustę tak by dziecko nie widziało i musi samo rozpoznać co to za owoc lub warzywo.

Skórka fioletowa,
a miąższ pod nią złoty,
smakuje wybornie,
wszyscy wiedzą o tym.
(śliwka)

Każdy z was odgadnie
łatwo tę zagadkę,
ma bielutki korzeń
i zieloną natkę.
(pietruszka)


Jakie warzywo,
chociaż niewielkie,
wyciśnie z oczu
słoną kropelkę?
(cebula)

Skórka pomarańczowa
do obrania gotowa.
(pomarańcza)

2.Czyste ręce i owoce
Przypomnienie zasad zdrowego żywienia (mycie owoców przed spożyciem oraz dokładne mycie rąk przed przygotowaniem sałatki owocowej)
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI
Przygotowanie sałatki owocowej
Przed przygotowaniem sałatki owocowej, przypominamy zasady bezpiecznego posługiwania się przyborami kuchennymi (widelec, nóż).
Podział obowiązków:
-przygotowuje owoce do sałatki (obieramy je ze skórki, pestkujemy)
-kroi owoce
-mieszamy owoce i rozkładamy na talerzyki
Degustacja sałatki owocowej
Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

3.Zadaniem dziecka jest pokolorować rysunek, w którym są witaminy/owoce i warzywa/

01.04.2020r./środa

Temat:Wiosenne niespodzianki.

Wysłuchanie wiersza oraz rozmowa z dziećmi „Oznaki wiosny” Jana Brzechwy
Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą.
Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!
– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!
– W karecie? – Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną
i szumią – Witaj wiosno!
Poniżej propozycje pytań :
~W jaki sposób przybywa do nas wiosna?
~`Czy przyjeżdża saniami, płynie łódką czy też pieszo?
~A może jednak tramwajem, jak myślicie?

Zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny – oglądanie filmu edukacyjnego „Pierwsze oznaki Wiosny”.
Link tutaj:
https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY
Quiz „Wiem dużo o wiośnie”- Rodzic czyta zdania , a dziecko mówi , czy to prawda , czy fałsz
link tutaj: https://learningapps.org/display?v=pe0scksqc20>
Swobodne tańce przy piosence „Idzie Wiosna”, „Wiosna w błękitnej sukience”
link: tutaj : https://youtu.be/4yuKun2h2o4; https://youtu.be/bO5qbyBVHtA
Zabawa muzyczno – ruchowa “Wiosenny spacerek”
link tutaj:
https://youtu.be/xeqFvkD_ErQ
Zabawa muzyczno – ruchowa ”Wiosenne party”
link tutaj:
https://youtu.be/935UBEm0gg0

Zabawa dydaktyczna "Przeliczamy wiosenne kwiaty”
karta pracy - załącznik 1.

Zabawa
"Jakiego kwiatka brakuje?"- rozkładamy kwiatki, dziecko uważnie patrzy, następnie jednego kwiatka zabieramy, a dziecko musi powiedzieć jakiego brakuje/załącznik 2

Oglądanie animacji „Wiosenne przebudzenie”, zachęcam później do rozmów na temat przysłowia "W marcu jak w garncu"
Link tutaj :http://scholaris.pl/resources/run/id/49575

Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką pt „Wiosenne kwiaty”, propozycje załącznik nr 3
”Wiosenny ogródek w moim domu”- zachęcenie do założenia domowego ogródka - sadzenie cebuli, rzeżuchy, kwiatów...

poniżej pomysł na domowy szczypiorek
link tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=2dj5BCY1OAc&fbclid=IwAR1_OWDEQ2zS07fsoG7kNXlh-rKt2sv-zBiJA1Kb0s9h0AK7H6o4bEyP-T8

Ćwiczenia logopedyczne zabawy artykulacyjne – „Logofrajda gimnastyka buzi i języka”
link tutaj: https://youtu.be/WIKpLlapr90


02.04.2020r/czwartek

1.Marzanna – oglądanie wspólnie z rodzicem prezentacji multimedialnej dot. Marzanny.
Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat pogańskiego zwyczaju pożegnania wiosny –„topienia Marzanny” , a także rzeczywistej pogody w kwietniu, zróżnicowanych zjawisk atmosferycznych.

2. Słuchanie wiersza pt. „Żegnaj zimo” A . Widzowskiej. Odgrywanie (przez rodzica) krótkiej scenki za pomocą lalki- Marzanny.
Rodzic może wspólnie z dzieckiem przygotować małą kukiełkę Marzanny. Prezentacja zawiera opis, jak ją wykonać. Można również użyć szmacianej laki z domu i umówić się z dzieckiem, że to jest Marzanna. Następnie po przeczytaniu wiersza( w formie scenki z odpowiednią intonacją) rodzic zadaje dziecku pytania.

3. Monografia litery „f”. Rodzic pokazuje szablon z literą „f” małą i wielką, drukowaną i pisaną . Następnie zachęca dzieci do zabawy, do której będą potrzebne : zakrętki, drewniane klocki, klocki lego( mogą być również guziki, albo inne klocki dostępne w domu). Zadaniem dziecka jest ułożenie za pomocą zakrętek i klocków litery „f”.

4.Odszukiwanie z rozsypanki literowej litery „f”, a także słów zaczynających się na głoskę „f”. Układanie wyrazów z literką „f”. Rodzic pomaga dziecku usłyszeć głoskę „f” w nagłosie jeśli pojawiają się trudności. Pomocą są karty pracy zamieszczone w mailu dla rodziców.

5.Malowanie farbami literki „f” według pomysłu dziecka. Zadaniem rodzice jest tylko kontrolowanie, czy dziecko prawidłowo odwzorowało kształt. Kolorowanie literki „f” tak, aby zmieścić się w określonych konturach. Instrukcja załączona została do maila dla rodziców.

6.Dziecko wykonuje ćwiczenie grafomotoryczne- rysuje po śladzie literkę „f”. Karty pracy znajdują się w mailu.

03.04.2020r./piątek

1.Zabawa do piosenki „marsz z liczeniem”. Dziecko chodzi w rytmie marszu, na słowo „stop” zatrzymuje się i liczy do 4, za chwile na słowo „marsz” rozpoczyna chodzenie. Zadaniem tego ćwiczenia jest umiejętne kontrolowanie ruchu, a także wyćwiczenie słuchu muzycznego.

2.Słuchanie wiersza pt. „Jaskółka”. Rodzic czyta dziecku wiersz , następnie zadaje pytania dotyczące treści dziecka. Zadaniem dziecka jest zastanowić się, czego symbolem jest jaskółka i odpowiedzieć na pytania rodzica. Uzupełnieniem treści przeczytanych przez rodzica jest film pt. „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”.
https://www.youtube.com/watch?v=VwV06VKZ8H0

3.Praca plastyczna pt. „Wierzbowe bazie”. Jest to propozycja pracy artystycznej w formie dostępnej w domu. Dziecko może użyć takiej techniki, jakiej chce lub takiej ,do jakiej ma aktualnie dostęp.

4.Liczenie elementów i klasyfikowanie po 4. Zadania w zapamiętywaniu kształtu cyfry . Ćwiczenia grafomotoryczne mające na celu utrwalenie zapisu cyfry 4. Dziecko rozwiązuje zadania, a rodzic stara się kontrolować ruch ręki. W tym celu może zapoznać się ilustracją prawidłowego i nieprawidłowego chwytu.

5.Zabawa z piosenką „Woogi- Boogi”. Pokazywanie ruchem i gestem treści piosenki.


06.04.2020r./poniedziałek

1.Wielkanocne zwyczaje– oglądanie wspólnie z rodzicem prezentacji multimedialnej dot. zwyczajów wielkanocnych. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wielkanocnych zwyczajów w Polsce.
2.Słuchanie „Wielkanocnego opowiadania” S . Karaszewskiego. Rozmowa rodzica z dzieckiem n/t treści opowiadania. Zachęcanie dzieci do odpowiedzi na pytania kierunkowe.

3.Monografia litery „w”. Rodzic pokazuje szablon z literą „w” małą i wielką, drukowaną i pisaną . A następnie wykonuje pracę grafomotoryczną, rysuje po śladzie literkę „w”.

4.„Wielkanocne kartki”- wykonywanie pracy plastycznej. Dzieci wraz z rodzicami przygotowują kartki świąteczne według własnego pomysłu (lub wykorzystując jeden z pomysłów zaproponowanych przez nauczyciela). Kartki mogą być wysłane do bliskich osób.

5.Zadanie grafomotoryczne z pisankami. Dziecko dokańcza szlaczki na pisankach, a następnie koloruje wszystkie elementy na wybrany kolor.

6.Dziecko słucha i śpiewa piosenkę dot. świąt wielkanocnych.

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk

7.04.2020r./wtorek

Wielkanocne liczenie.

1.Zabawy z cyframi. Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje pomoce( tzw. „konkrety” na których dziecko będzie liczyć np. guziki, zakrętki, klamerki, koraliki itp.)przeprowadza zabawy utrwalające liczenie w zakresie 10. Ćwiczenia te pomagają w doskonaleniu sposobów liczenia, utrwalają zapis cyfrowy liczb.

2.Cyfry z mąki . Zabawa z użyciem mąki lub kaszy, możliwa do przeprowadzenia w warunkach domowych. Ułatwiająca zapamiętanie kształtu i wyglądu cyfr. Rodzic rozkłada kaszę lub mąka, a dziecko palcem rysuje cyfrę pokazaną przez rodzica.

3.Praca plastyczna z cyfrą 9”. Rodzic wycina z bloku technicznego lub z tektury cyfrę „9” .Dziecko wykonuje samodzielnie pracę plastyczną, ozdabia w dowolny sposób cyfrę 9 .
Ćwiczenie pomaga dziecku zapamiętać kształt i wygląd cyfry, rozwija kreatywność i inicjatywność.

4.„Wielkanocne klasyfikowanie”. Dziecko odszukuje na obrazku elementów związanych z Wielkanocą i otacza je pętlą. Rodzic sprawdza poprawność wykonanego zadania.

5.„Wielkanocne rytmy”. Dziecko dokańcza rytmy o tematyce związanej ze świętami wielkanocnymi.

6.Zabawa przy muzyce” Taniec kurcząt w skorupkach”( M. Musorgski)


08.04.2020r./środa

TEMAT : Kurczaki i jajka

•Zabawa Ciepło, zimno, pod hasłem: Szukamy jajka.
•Zabawa ruchowa przy muzyce Modesta Musorgskiego Taniec kurcząt w skorupkach.
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw
•Rysowanie po śladach a następnie dziecko kończy samodzielnie szlaczki. /załacznik/

•Zabawy przy piosence https://www.youtube.com/watch?v=W1M4awbjqk4
Rozwiązanie zagadki.
Co to takiego,
odgadnij mój kotku,
są z wierzchu białe, a żółte w środku?
Gdy gotować, dziwy się dzieją, bo zamiast mięknąć one twardnieją.

1.Rozmowa przy ilustracji na temat „Wielkanoc u zajączka”.

2.Zaprezentowanie wyrazu „ jajko’ - analiza i synteza wyrazu.
Ćwiczmy z dzieckiem zarazem analizę jak i syntezę słuchową, np. rodzic mówi wyraz jajko, a dziecko głoskuje j-a-j-k-o – to jest analiza słuchowa wyrazów. Lub rodzic głoskuje j-a-j-k-o, a dziecko mówi jajko– to jest synteza słuchowa wyrazów. Oba rodzaje ćwiczeń są szalenie ważne dla dzieci.

3. Jajko kurze - wygląd i budowa - pokaz jajka, omówienie wyglądu, - rozbicie jajka , umieszczenie na talerzu, zwrócenie uwagi na żółtko, białko, zarodek.
4. Doświadczenie „Twardy dom”.
• próba zgniatania przez dzieci surowego jajka kurzego wzdłuż dłuższej osi jajka,
• wyjaśnienie przez nauczyciela budowy i wytrzymałości skorupki jajka,
• zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zarodka przed czynnikami zewnętrznymi.

5.„Jajko surowe i ugotowane” – zabawa badawcza. Dzieci sprawdzają jak rozróżnić jajko ugotowane od surowego bez ich rozbijania (Surowe obraca się znacznie wolniej niż ugotowane).

6.Doświadczenie „Czy jajko jest świeże?”
• zanurzenie przez nauczyciela w garnku z wodą surowego jajka - świeżego i kilkutygodniowego,
• określanie ich wieku przez obserwowanie kąta, jaki tworzy z powierzchnią wody dłuższa oś jajka ( jajko świeże leży na wodzie, jajko 30 dniowe pływa pionowo),
• wyjaśnienie „ oddychania” jajka przez pory w skorupce.

7. „Od jajka do kury ” opowiadanie na podstawie obrazków o stadiach o rozwojowych kury. Układanie obrazków wg kolejności wydarzeń. (załącznik)

8. Utrwalenie litery „ j” w wyrazie jajko.
• analiza kształtu litery, • wyszukiwanie wśród innych poznanych liter/załacznik/

9.Praca plastyczna/załącznik /

Pamiętajcie kochane dzieci o porządkach przedświątecznych.
Posłuchajcie piosenki na ten temat. Podaję link:

https://liblink.pl/sll8Mhdvrm

09.04.2020r./czwartek

Temat:Życzenia wielkanocne.

•Oglądanie kart świątecznych . Zwracanie uwagi na powtarzające się motywy świąteczne
•Krótki film o tradycjach :https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
•Ćwiczenia poranne – zestaw nr 30.
•https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

Karta pracy. Dzieci ćwiczą motorykę małą i dodatkowo utrwalają kierunki prawa lewa do góry na dól . Pilnujemy, żeby dziecko nie odrywało ręki i trzymało się wyznaczonych linii.(załącznik 1)

•Zabawy matematyczne

Koszyk i pisanki
Przy koszyku kładziemy karteczkę z cyfrą 4,5,6,7,prosimy dzieci, żeby włożyły do niego tyle jajek ile wskazuje cyfra. (załacznik 2)

Pomóż Zajączkowi zebrać pisanki
Zadanie 1 Zajączek miał w koszyczku 5 pisanek. 1 zaniósł kurczaczkowi, a 3 rozdał dzieciom. Ile zostało pisanek w koszyczku Zajączka?

Zadanie 2 Z jajek w kurniku wykluło się 10 kurczaczków. 5 kurczaczków wyruszyło razem z Zajączkiem roznosić wielkanocne koszyczki. Ile kurczaczków zostało w kurniku? /załacznik/

Zadanie 3 /załącznik3/

•Zabawy przy otwartym oknie – Podskok z klaśnięciem, zabawa ruchowa
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E
•Zabawa słowna – Składamy życzenia(próby układania świątecznych życzeń)

•Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
Zabawa ruchowa „Gdzie jest głoska K?”
Dzieci swobodnie poruszają się po sali w rytmie muzyki. Na przerwę w muzyce n-l pokazuje obrazek o tematyce wielkanocnej. Zadaniem dzieci jest określenie miejsca głoski „k” w nazwie obrazka. N-l podaje rodzaj zadania do wykonania tyle razy, ile wskazywało miejsce głoski „k”.
Baranek – głoska „k” na 7 miejscu – klaśnięcia nad głową
Jajko – głoska „k” na 4 miejscu – pajacyki
Mazurek – głoska „k” na 7 miejscu – podskoki na prawej nodze
Babka – głoska „k” na 4 miejscu – przysiady
•https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc

Praca plastyczna – dzieci wykonują kartkę świąteczną metoda kolażu propozycje /w załączniku/


10.04.2020r./piątek

Temat:Zwyczaje świąteczne.

Słuchanie opowiadania oraz rozmowa przy ilustracji na temat koszyczka wielaknocnego /załącznik 1/

Posłuchajcie, co znaczą te symbole:
Święcone : ważne jest, żeby było w nim siedem podstawowych pokarmów - chleb, jajko, ser, wędlina, chrzan, ciasto i sól.

Chleb: W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ przedstawia ciało Chrystusa. We wszystkich kulturach jest pokarmem niezbędnym do życia. Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt. Jeżeli gospodarze piekli na Wielkanoc wiele odmian chleba, do koszyka wkładali po kromce każdej z nich.
W całości święcono specjalny chlebek - paschę.

Jajko: Symbol odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią. Przypomina nam, że Pan Jezus zmartwychwstał. Wierzono, że podzielenie się jajkiem z bliskimi umacnia więzi rodzinne. Dotykanie zwierząt poświęconym jajkiem chronić je miało przed chorobami i złymi urokami.

Wędlina: Jej obecność w koszyku miała zapewniać płodność i zdrowie. Była symbolem dostatku, bo nie każdy mógł sobie na nią pozwolić. Od XIX wieku do koszyka wkłada się tradycyjną polską kiełbasę.

Sól: Uznawano ją za symbol oczyszczenia, za sedno istnienia i prawdy. Wierzono, że posiada właściwości odstraszania zła. Poświęcona, ma chronić przed złem i zepsuciem nasze dusze.

Ser: Jest w sensie pozytywnym symbolem zależności między człowiekiem a siłami przyrody. Jako że pochodzi od krów, owiec i kóz, ma zapewnić rozwój stada zwierząt domowych.

Chrzan: Obrazował ludzką siłę i krzepę fizyczną. Miał również wspomagać skuteczność innych święconych pokarmów.

Ciasto :Do święconki ciasto zostało włączone jako ostatnie. Symbolizowało umiejętności i doskonałość. Najczęściej była to wielkanocna baba. Należało pamiętać, że nie może być to produkt kupiony, ale własnoręcznie upieczony. Do wielkanocnej tradycji należało również, aby w domu było jak najwięcej rodzajów ciast Osoba, która wkładała ciasto do pieca, przez cały czas pieczenia nie mogła usiąść, bo ciasto mogłoby opaść i wyszedłby zakalec.

•Kolorowanie rysunku koszyczka wielkanocnego.
•Słuchanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych w poszczególnych regionach Polski
https://czasdzieci.pl/okiem-rodzica/id,6135d4.html
•Zabawy przy otwartym oknie : zabawa ruchowa – Gimnastyka przedszkolaka, zabawa
•https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
•Wycinanie części z koszyczka i układanie wg instrukcji

14.04.2020r./wtorek

1.Słuchanie wiersza połączonego z teatrzykiem (przedstawionym za pomocą wyciętych z papieru sylwet zwierząt).
Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat zwierząt gospodarskich.Poznawanie nazw „cielątko”, jagniątko”, „ źrebiątko” i kojarzenie ich z właściwym rodzajem zwierzęcia.

2.Słuchanie „piosenki pt. „Na podwórku koło bramy”. Wspólne śpiewanie z dzieckiem. Zapamiętywanie nazw zwierząt.

3.Monografia litery „ź” na podstawie wyrazu „źrebak „Rodzic pokazuje szablon z literą „ź” małą i wielką, drukowaną i pisaną . Dziecko wykonuje pracę grafomotoryczną, rysuje po śladzie literkę „ź”.

4.„Praca plastyczna- origami płaskie”- wykonywanie pracy plastycznej . Dzieci wraz z rodzicami przygotowują origami płaskie. Wycinają koła, a następnie naklejają je według własnego pomysłu, lub według instrukcji podanej przez nauczyciela.

5.Zabawy pamięciowe. Zapamiętywanie zwierząt przedstawionych na ilustracjach. Zabawy z rodzicem polegające na naśladowaniu zwierząt gospodarskich gestem lub głosem.

6. Dziecko szuka różnic w obrazkach dot. wiejskich zwierząt.

15.04.2020r./środa

1.Rodzic czyta dziecku opowiadanie M. Strękowskiej – Zaręby” pt. „Kaczęta, prosięta, konięta?”- utrwalanie nazw zwierząt gospodarskich i ich dzieci . Rozmowa z dzieckiem n/t treści opowiadania.

2. „Na wiejski podwórku- ćwiczenia z sylabami” Dopasowywanie sylab do odpowiednich nazw zwierząt. Dziecko w obecności rodzica czyta sylaby, a następnie dopasowuje je do podanego zwierzęcia.

3. „Ż jak żaba”. Monografia litery „ż” małej i wielkiej , drukowanej i pisanej. Rodzic pokazuje dziecku karteczki z literą „ż”. Dziecko pod kontrolą rodzica wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne , rysuje po śladzie literę „ż”.

4. „Praca plastyczna- origami płaskie- żabka”. Rodzic pokazuje dziecku różne prace przedstawiające origami z żabką. Zadaniem dziecka jest wykonanie swojej własnej „żabki” według swojego pomysłu, lub tego, który mu się najbardziej podobał.

5. „ Zwierzęta na wsi” .Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną. Praca grafomotoryczna- rysowanie po śladzie.
Popołudniu:
6.Zabawa przy piosence „Noga goni nogę”. Tekst i melodia zostały wysłane na maila.

16.04.2020r./czwartek

1.Słuchanie wiersza W. Chotomskiej pt.„ Kaczki siedmioraczki”. Rozmowa z dzieckiem n/t zwierząt występujących w wierszu. Przeliczanie wraz z dzieckiem „kaczki” podczas czytania wiersza”.

2.Zabawy matematyczne: liczenie , klasyfikowanie, określanie liczebności zbiorów. Rodzic za pomocą sznurka tworzy „obręcze” w których umieszcza różne rzeczy np. pluszowe misie, klocki itd. Dziecko przelicza elementy w każdym zbiorze, określa gdzie jest mniej, a gdzie więcej.

3.Ćwiczenia z cyframi. Rodzic rozdaje dziecku karty pracy. Zadaniem dziecka jest przeliczenie poszczególnych elementów, a następnie dopasowanie odpowiedniej cyfry odpowiadającej wynikowi liczenia.

4.Ćwiczenia z cyfrą „7”. Wspólnie z rodzicem dziecko wykonuje napis „TYDZIEŃ” , a następnie przelicza litery w wyrazie i odpowiednią cyfrę zapisuje obok napisu. Dziecko wykonuje również zadania grafomotoryczne, rysuje po śladzie cyfrę 7.

Popołudniu:
5.Ćwiczenia gimnastyczne w domu. Rodzic wykonuje wraz z dzieckiem proste ćwiczenia w domu.

17.04.2020r./piątek

Temat:Wiosna na wsi „Człowiek i zwierzęta”.
•Rozpoznawanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka.
•Co nam dają zwierzęta - Rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller „Śniadanie”.

/załącznik 1/

Jedźmy na wieś -daje słowo,
ze tam można podjeść zdrowo.
Już od rana biala rzeką
wysmienite płynie mleko.
Płynie do nas wprost od krowy,
serek z niego będzie zdrowy.

Kura chwali się od rana:
-Znmiosłam jajko, proszę pana!
Proszę spojrzeć-to nie bajka.
Wprost od kury są te jajka!
Jeszcze tylko kromka chleba
i do szczęscia nic nie trzeba.

Rozmowa na temat wiersza .
Dlaczego autor zachęca do wyjazdu na wieś?Czym chwaliła się kura?Jakie jeszcze inne zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?

•Ogladanie filmu o zwierzętach z wiejskiego podwórka.
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8

•Słuchanie piosenki o wiejskim podwórku.
https://www.youtube.com/watch?v=LEYDpARDQMw

•Zabawa ruchowa:
Dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z poleceniem :
• 1 przysiad / szczekamy jak pies hau hau/
• 2 skłony / naśladujemy konia ihaha/
• 3 podskoki /skaczemy jak zabki kum kum/
• 4 kroki do przodu /kaczka kwa kwa kwa /
• 5 kiwnięć głową itd., aż do 8 /kukuryku/

•Karty pracy z zadaniami dla dzieci- /przelicz zwierzęta,określ położenie zwierząt,co nie pasuje? załacznik/

•https://learningapps.org/watch?v=paw1r9gxt20– gra on-line

•https://www.janauczycielka.blog/2020/04/na-jaka-goske-zwierzeta-wiejskie-gra.html?fbclid=IwAR3obt7JwMhI562u8yTkZdtyiAW92P72EQEFNuFTPLSU0YBez8_sLTa417c

•Praca plastyczna – Pokoloruj obrazek a ns.wykreśl fragmenty znajdujące się obok.

20.04.2020r./ poniedziałek

„OSZCZĘDZAMY WODĘ”

•Wysłuchanie wiersza J.Papużinskiej „Chora rzeka”.Swobodne wypowiedzi dzieci na co zahgraża przyrodzie?

Śniła się kotkowi rzeka ,
wielka rzeka pelna mleka...
Tutaj płynie mala rzek.
Jak tu pusto!
Drzewo uschło...
Cicho tak -
ani ptak,ani ważka,ani komar,ani pąk
ani gad,ani płaz,ani slimak
ani żadna wodna roślina,
ani leszcz,ani płoć,ani pstrag
nikt nie żyje tutaj,
bo rzeka jest zatruta.
Straszy napis „ZAKAZ KĄPIELI”
Metny opar nad woda się bieli,
Chora rzeka nie narzeka,tylko czeka.

Rozmowa na temat wiersza ;
Co sniło się kotkowi?Jakiego koloru była rzeka?,Dlaczego rzeka była biala?,Co działo się z przyrodą przy białej rzece?,Dlaczego w takiej rzece nie można się kapać?Na co może czekać rzeka?
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

•Zabawy ruchowe-aktywna zabawa z PIPI
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

•Rozmowa na temat-obieg wody w przyrodzie

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8

•DOŚWIADCZENIE -Parowanie wody
Włączamy czajnik elektryczny i podgrzewamy wodę. Dziecko obserwuje i dzieli się spostrzeżeniami - najpierw woda zaczęła bulgotać, do góry unosiło się coraz więcej pary, aż woda zaczęła parować. (Dodatkowo przykładamy lusterko do ujścia czajnika w celu zobrazowania zjawiska powstania pary);

•"Oszczędzanie i marnowanie wody"
Układamy symbole uśmiechniętej i smutnej buźki ( obok nich kartoniki z napisami "TAK" i "NIE"). Po czym prosimy, aby dziecko przyporządkowały symbolom, odpowiednie ilustracje:
Pod zieloną buźką i napisem "TAK"- obrazki, na których widoczne jest oszczędzanie wodyPod czerwoną buźką i napisem "NIE"-obrazki, na których widoczne jest marnowanie wody. /załacznik 1/.

•„Na ratunek rybkom” – wyławianie śmieci (kawałków bibułki bądź kartki) za pomocą słomki z pojemnika.

•Doświadczenie
„Co pływa, a co tonie”
Do miski z wodą dzieci kolejno wrzucają: spinacz biurowy, papier, kamień, kawałek drewna, następnie wrzucają styropian, skorupkę od orzecha, piórko, piłeczkę pingpongową - omawiają co się dzieje z tymi przedmiotami i dlaczego tak się zachowują;

•Dzieci słuchają opowiadania„Przygoda kropelki wody” – zmodyfikowana wersja opowiadania H. Bechlerowej./załacznik/

•Praca plastyczna - „Przygoda kropelki wody,czyli jak powstaje deszcz?”-praca na podstawie opowiadania.

21.04.2020r./wtorek

SEGREGUJEMY ŚMIECI.

1. Tłumaczymy dzieciom, że ich zadaniem będzie odgadnięcie tematu dzisiejszych zajęć w oparciu o podane przez nauczyciela zdania.
Przykłady zdań:
-Wszyscy je produkują.
-Jest ich coraz więcej.
-Większość to opakowania.
-Mogą się w nie zaplątać zwierzęta.
-Nie wolno ich palić w piecu domowym.
-Mogą być z papieru, plastiku, metalu lub szkła.
-Czasami brzydko pachną .
-Wyrzucamy je do kosza.

2. Wysłuchanie bajki pt. „Dobre rady na złe odpady –czyli ekologiczny Czerwony Kapturek”
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WKz-GWMEur0&fbclid=IwAR0cUFWnBK7KoYonujmooLN9nFSvYlzVfZcTsenhgZUjp0BbwUsjPHs9qWU&app=desktop

3. Rozmowa na temat utworu.
-Co zobaczył Kapturek podczas spaceru?
-Kto zrobił bałagan w lesie?
-Co zrobił Czerwony Kapturek, gdy odkrył, kto odpowiada za ten bałagan?
-Co leśniczy kazał zrobić wilkowi?

-Wyjaśnienie pojęcia – „Segregacja” – sposób gromadzenia odpadów, polegający na ich podziale ze względu na rodzaj materiału z którego zostały wytworzone, celem ich jest powtórne wykorzystanie.

Pokazanie i omówienie do czego służą pojemniki i dlaczego mają różne kolory (każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów). Wyjaśnienie do którego pojemnika, jakie odpady wrzucamy (czerwony-metal, żółty-plastik, niebieski-papier, zielony-szkło)
-Czy wilk zmienił swoją postawę?

4. „Znajdź właściwy pojemnik”-w różnych miejscach rozwieszone są obrazki przedstawiające pojemniki do segregacji śmieci w czterech kolorach.
Przy dźwiękach muzyki dzieci poruszają się dowolnie po sali, gdy muzyka milknie ustawiają się w rzędzie przed obrazkiem zgodnie z poleceniem nauczyciela, np. „papier”, „metal”, itd. /załącznik/
5. Oznaczenie koszy na śmieci kartkami z napisami i obrazkami. /załącznik/
6.Sprawdzenie zawartości koszy, przeliczenie liczby śmieci w każdym z nich, porównanie liczebności./załącznik/
7. Prezentacja „Recykling-drugie życie śmieci”
Recykling oznacza powtórne wykorzystanie posegregowanych materiałów do ponownego przetworzenia. Zaprezentowanie znaku oznaczającego „recykling”. Pytanie, czy dzieci widziały już gdzieś taki znak (np. na wyrzuconych opakowaniach, na pojemnikach do segregacji)? Wyjaśnienie , że jeśli na produktach znajduje się taki symbol, to oznacza, że po użyciu może być on ponownie wykorzystany. Ze zbierania i segregowania śmieci płyną liczne pozytywne rozwiązania: - makulatury produkuje się papier, dzięki temu nie trzeba ścinać drzew, których drewno też jest używane do produkcji papieru -złom jest przetapiany w hutach na metale, potem produkuje się z nich np. karoserie i części samochodowe -aluminiowe puszki po napojach skupują huty aluminium –tam powstają nowe puszki - z plastikowych odpadów, po ich zmieleniu i rozpuszczeniu, powstają tworzywa sztuczne i pianki oraz nowe opakowania plastikowe -szkło przetapiają huty szkła – służą do wyrobu nowych opakowań szklanych.
8. Zagadki „prawda, czy fałsz” z wykorzystaniem spinaczy głosowych. Umieszczamy na tablicy spinacze z wcześniej nagranymi stwierdzeniami dotyczącymi tematu zajęć, a następnie wybiera dziecko, które odtwarza treść zdania. Dzieci oceniają poprawność wysłuchanego tekstu za pomocą ustalonego postępowania (prawda-siedzimy w siadzie skrzyżnym, fałsz-kładziemy się na plecach). Jeśli zdanie mówi nieprawdę, podają właściwą odpowiedź.
-Szklane butelki tłuczemy na ziemi.
-Recykling to rodzaj samochodów.
-Śmieci wrzucamy do kosza.
-Puszki aluminiowe przed wyrzuceniem zgniatamy.
-Papierki po cukierkach wrzucamy do niebieskiego kosza.
-Makulaturę wykorzystujemy do produkcji torebek na prezenty.

9. Praca plastyczna „kolorowe pejzaże”-układanie dowolnych kompozycji z kolorowych nakrętek. Nazywanie ich.

22.04.2020r./środa

„Jestem przyjacielem przyrody-DZIEŃ ZIEMI”
1. Zabawa na powitanie
2. „ Samolot” Lecimy samolotem w podróż.
3. Wysłuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=bJUrm1ibC1A
4. Przedstawienie krótkiego teatrzyku o „Chorej Planetce”.

Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała.
Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił pod drzewo.
Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi zapłakana.
Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała.
Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią,
ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca wrzucił,
aż dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał.
Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana,
ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko wsypała.
Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała.
I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na dworze.
I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap kapała.
Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała.
Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego.
Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała.
Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była,
Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była!
5.Rozmowa z dziećmi na temat obejrzanego teatrzyku:
• Dlaczego Planetka była chora?
• Co dzieci zrobiły źle?
• Co powinniśmy zrobić, aby nasza Ziemia była czysta i „zdrowa”? itp.
• Gdzie wyrzucimy śmieci?

1.Co powinniśmy zrobić ze śmieciami, które brudzą i niszczą naszą Ziemię?
Nauczycielka kładzie na podłodze kształt Ziemi i rozrzuca na niej śmieci. Prezentuje 3 kolory koszy i pokazuje co należy wkładać do którego koloru. Rytmiczne wyklaskiwanie nazw pojemników na śmieci.
Mamy tutaj pojemniki na śmieci:
Niebieski z napisem PAPIER- opakowania z papieru, kartonu, gazety, zeszyty, książki, torby papierowe
Żółty z napisem METAL PLASTIK- plastikowe butelki po napojach,worki, reklamówki, kartony po soczkach, puszki po konserwach
Zielony z napisem SZKŁO- szklane butelki, słoiki

A oprócz nich mamy jeszcze kosze:
Brązowy odpady biodegradowalne- to liście, chwasty, skorupki jajek, obierki po warzywach i owocach
Czarny odpady zmieszane- zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe, lustra
Odpady zielone- trawa, liście, rozdrobnione gałęzie

Wszystko co jest z papieru wrzucamy do pojemnika niebieskiego, a woreczki foliowe, puszki, butelki plastikowe do żółtego pojemnika.

6.Podział dzieci na dwie grupy i segregowanie śmieci przy piosence „Śmieciu precz”
Sprawdzenie wykonania zadania i omówienie.

Przeliczanie kartoników i butelek, czego jest więcej.

7.Karty pracy z zadaniami -zaprojektowanie torby,zaprowadzenie smieciarki do wysypiska,segregacja smieci

8.Rozdanie kopert z zawartością kwiatów- przeliczanie ich oraz ułożenie pod względem wielkości od największego do najmniejszego. Zwrócenie uwagi na kolory kwiatów.
9. Nasza Ziemia jest już czysta i piękna i dlatego teraz polecimy samolotem i wrócimy do naszego przedszkola.

10.ŚLUBOWANIE
Kocham ptaki, zieleń, drzewa,
Wiem - jak o przyrodę dbać trzeba.
1. NIE WOLNO ŁAMAĆ GAŁĘZI DRZEW, BO PIĘKNY PŁYNIE Z NICH PTASI ŚPIEW.
2.ZAPALAMY ŚWIATŁO, GDY POTRZEBUJEMY, NIGDY ENERGII NIE MARNUJEMY.
3. WSZYSCY LUBIMY WARZYWA, OWOCE, BO TO WITAMINY PO NICH MAMY
WESOŁE MINY.
4. MUSIMY KRAN ZAKRĘCAĆ I WODĘ OSZCZĘDZAĆ, ABY NATURĘ URATOWAĆ
I OD ZŁEGO LOSU ŚWIAT ZACHOWAĆ.
5. ZAMIAST SIEDZIEĆ PRZED KOMPUTEREM LEPIEJ BĘDZIE,
GDY POJEŹDZIMY ROWEREM.
6. ŚWIAT BĘDZIE BARWNY, CZYSTY , PRZEJRZYSTY, GDY SZKŁO
I PLASTIK POSEGREGUJĘ ORAZ , GDY PAPIER WE WŁAŚCIWYM KOSZU WYLĄDUJE.
7.ZIMĄ KARMIMY GŁODNE PTAKI SIKORKI, WRÓBLE, WRONY I SZPAKI.
WIESZAMY NA DRZEWIE KARMNIK MAŁY, ZA TO PTAKI
BĘDĄ NAM WIOSNĄ PIĘKNIE ŚPIEWAŁY.
8. GDY KTOŚ BEZMYŚLNIE PAPIERY RZUCA, MUSIMY TAKIEMU UWAGĘ ZWRÓCIĆ.
NIEMOŻNA PRZECIEŻ BEZKARNIE ŚMIECIĆ,
TO WIEDZĄ JUŻ PRZEDSZKOLNE DZIECI
9. NIE ZABRUDZE WODY BO JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY.

10. Wręczanie dyplomów przyjaciół przyrody dzieciom, które złożyły przysięgę
Przedszkolowo.pl logo